קטגוריות
עשה לך תנ"ך

מלך-ילד

                     מ ל ך – י ל ד

"טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע להיזהר עוד.", אמר החכם באדם ("קהלת", ד', 13). קהלת התמים: הוא באמת האמין באפשרות הישרדותו הפוליטית של "ילד מסכן חכם" שהושב על כס המלכות. קריאה פוליטית של התנ"ך מלמדת אותנו שיעור שונה בתכלית. לצורך טעימת המריר-המריר הזה, הבה נפגוש, תחילה, משהו מהנתונים התנ"כיים בנושא המלך-הילד. לפנינו רשימת שלושה-עשר המלכים האחרונים המצוינים ב"דברי-הימים ב'" בתוספת הגיל בו עלו לשלטון:

 

יואש (בן-אחזיהו) עלה על כס המלכות והוא בן 7. בנו, אמציה, מָלַך בגיל 25. עוזיהו, בנו, מָלַך בגיל 16. יותם, בנו, היה בן 25 עת הפך למלך. בנו, אחז, היה בן 20 כשמָלַך. חזקיהו, בנו, היה בן 25 במלכו. מנשה, בנו, היה בגיל 12 כשהושב על הכס. בנו, אמון, הושב בגיל 22. בנו, יאשיהו, הומלך בגיל 8. יהואחז, בנו, מָלַך בגיל 23. אחיו, יהויקים (אליקים, במקור), מָלַך בגיל 25. בנו, יהויכין, היה בן 8 כשהוכתר. אחיו, צדקיהו, הוכתר בגיל 21.

 

דומה  שברור: אם המלך הוא בן 7 או בן 8, הרי שמישהו אחר הוא המלך בפועל. הדברים מוכרים היטב מן ההיסטוריה. המחשה תנ"כית ברורה לכך אנו מקבלים בהקשר ליואש בן ה- 7: בן שנה היה כשנרצח אביו, אחזיהו, בידי עתליה, ולאורך שש שנים הוסתר התינוק בבית דודתו, יהושַבעַת, עד כי הומלך בידי יהוידע, הכהן הגדול.

 

הבה נבהיר את התמונה המסובכת במקצת: הדודה, יהושבעת היא בתו של המלך יהורם, מלך אכזר וחוטא, שנישא לעתליה. זו האחרונה, תפסה את השלטון עם מות בנה, אחזיהו, ולמען הבטח שלטונה, חיסלה את שאר בני המלך, משמע את בניה (!), למעט יואש, שהוחבא בבית בתה, יהושבעת. ועתה, נסבך את התמונה עוד יותר: הדודה המחביאה, בתה של האם שרצחה את מרבית אחיה, נשואה ליהוידע, הכהן הגדול. מלמד, שיואש התינוק מוסתר וגדל אצל מי שמחנכו ומי שיכתירו למלך. מראש אנו יכולים לצפות, אם כן, את מעמדו המכריע של הדוד הכהן בחצר המלכות, שאותה הגה ועיצב לאורך שנים ארוכות. עוד נוסיף: אלה הם ימיו של אליהו הנביא. אך, הכוח הפוליטי אינו בידי הנביא, אלא בידי חצר המלכות ו/או… הכהונה.

 

קריאה ב"דברי-הימים ב'", פרק כ"ג, מלמדת, אכן, על כהן גדול בעל סמכות שלטונית בלתי מצויה: כי מסתבר, שקודם לטקס ההמלכה של הילד, כמעט בנו המאומץ, יהוידע כרת בריתות (עם חמישה שרי מאות), גייס את הלויים ואת ראש האבות בישראל, כינס את כולם בירושלים והמליך לנגדם וברוב טקס את יואש הקטן. אנו עדים לעוצמה מנהיגותית מהמעלה הראשונה. בחירתו בלויים כמי שישמרו ויגנו על נפש הילד-מלך מובנת לאור תפקידו ככהן גדול, כבן-לוי הוא עצמו. אך, כשהוא מחלק לשרי המאות את כלי הנשק – חניתות, מגינים ועוד – המאוחסנים בבית-המקדש ("דברי-הימים ב', כ"ג, 9) – הריהו כבר עושה מעשה של ארכון, מי שמירב הסמכות בידיו.

 

בל נחמיץ את מעשה יהוידע לאשורו: הכהן הגדול קשר קשר נגד עתליה המלכה, חמותו. עסקינן בהפיכת דמים אכזרית מאין כמותה, כזו שבסופה תוצא המלכה להורג (כ"ג, 15), ובמילים אחרות, שבסופה מחסל הכהן הגדול את אם-רעייתו. הקורא, התוהה בינו לבינו כיצד ייראה מעתה שלטונו של הילד יואש, מקבל מהתנ"ך תשובה ברורה, שאין צפויה ממנה לאור האמור עד כה: לא יואש, כי אם שלטון דואלי-לכאורה של המלך והכהן, כאשר השליט האמיתי הוא, כמובן, הכהן. מספר ציטוטים לסיבור המצב:

א.     "ויכרות יהוידע ברית בינו ובין כל העם ובין המלך להיות לעם לה'." (כ"ג, 16)

ב.     "ויקח (יהוידע) את שרי המאות ואת האדירים ואת המושלים בעם ואת כל עם הארץ ויורד את המלך מבית ה' ויבואו בתוך שער העליון בית המלך ויושיבו את המלך על כסא הממלכה." (כ"ג, 20)

ג.       "ויעש יואש הישר בעיני ה' כל ימי יהוידע הכהן." (כ"ד, 2)

 

יואש הדרדק הוא מלך-בובה. המלך האמיתי הוא יהוידע. הכתוב אף טורח לדווח לנו, שהכהן נשא שתי נשים והוליד בנים ובנות, מסוג המידע התנ"כי השמור למלכים. ומשמהין יואש לצוות ללויים לקבץ כספים בערי יהודה, ואפילו נעשה הדבר לטובת שיפוץ בית המקדש, מוסר לנו הכתוב – "ולא מהרו הלויים." (כ"ד, 5) ובמילים אחרות, אלה האחרונים ממרים את פי המלך. רק משמערב יואש את יהוידע בפרשה, נאסף הממון. אלא, שאז בא הפסוק הפותח במילים הצופנות בחובן את תמצית המציאות הפוליטית המביכה: "ויתנהו (הכוונה לממון שנאסף ביהודה) המלך ויהוידע…" (כ"ד, 12) כן, המלך ויהוידע בחזקת אישיות אחת. ומשתם השיפוץ, למי מביאים הבונים את שארית הכסף, אם לא "לפני המלך ויהוידע." (כ"ד, 14).

 

רק לאחר פטירת יהוידע בגיל 130 (ולאחר שזכה – איך לא – לקבורת מלכים ולא לקבורת כוהנים, שנאמר: "ויקברוהו בעיר דוד עם המלכים…" – כ"ד, 16) – רק אז יכול יואש להתחיל, בעצם, למלוך. איננו יודעים מה גילו בשלב זה, ואפשר שאין הוא כה צעיר, אך רק עתה יכול הוא להתחיל להיות הוא עצמו: "ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך ואז שמע המלך אליהם." (כ"ד, 17). האם שמע להם יואש משום שהיה בעל אישיות חלשה המורגלת לציית להוראות, או שמא חש יואש שזהו הסיכוי הגדול שלו לפריצה אינדיבידואלית? בכל מקרה, זהו רגע המפנה הדרמטי של יואש ממסלול עבודת האלוהים (שהיה מסלול כוהני שנסלל בעבורו בידי יהוידע) למסלול עבודת האשרה. הנה כי כן, יואש מכריז על מרד הנעורים שלו. אלא, שאין הוא מסתפק ברצח-אב סמלי, שבנטישת דרך יהוידע, כי אם נוקט ברצח של ממש, כשהוא מחסל את בנו של יהוידע, את זכריה: "וירגמוהו אבן במצוות המלך בחצר בית ה'." (כ"ד, 21) די לו בצל הגדול של הכהונה, שגמדה אותו כל חייו.

 

ארבעים שנה שרד יואש על כסאו. אפשר, שתוחלת חייו המלכותיים הייתה פועל יוצא של תוחלת החיים הארוכה של יהוידע הכהן. אך, עתה, משמת פטרונו, מובס יואש בידי הצבא הקטן של ארם שקציניו גם מענים קשות את המלך. ובעודו שוכב סובל במיטתו, קמים עליו עבדיו – זבד ויהוזבד – וממיתים אותו. הכתוב אינו שוכח לציין, שקושרי הקשר עשו את שעשו "בדמי בני יהוידע הכהן" (כ"ד, 25). והרי לנו סגירת מעגל מושלם, כאשר מוסיף הכתוב: "ויקברוהו בעיר דויד ולא קברוהו בקברות המלכים." (שם, שם) אכן, הדבר לו זכה יהוידע הכהן – קבורת מלך – נמנע מהמלך החוקי. כזה הוא גורלו של מלך-ילד.

 

לרקע כל המסופר לעיל, יואר סיפורו של המלך יאשיהו – עוד מלך-ילד שהומלך בגיל 8 – באור מעט שונה מהנמסר בכתובים. שנאמנותו המסורה והמוחלטת של יאשיהו לעבודת ה', לשיפוץ בית-המקדש, למציאת ספר התורה האבוד, להתחייבות המחודשת כלפיו, לחגיגת הפסח הפרטנית בה חולקו זבחים בהמוניהם ללויים ולכוהנים וכו'  – כל הסיפור הפרו-כוהני הזה יובן כשליטת הכהונה – ובראשה, הכהן הגדול, חלקיהו – במלך-ילד ואילופו לצרכיה. ואם מלך-ילד אחר, יהויכין, שעלה אף הוא על הכס בגיל 8, שרד את המלכות אך ורק מאה ימים, אין זאת אלא שלא שיחק את המשחק ומהר מאד נפל קורבן לקשר שקשר נגדו אחיו המבוגר ממנו, צדקיהו, שהומלך תחתיו בברכת נבוכדנצר מלך בבל. אם תשאלו אותי, צדקיהו סגר עסקה עם נבוכדנצר. עסקה בין שני מבוגרים.

 

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s