נובמבר 23, 2015

אבישג והשרביט

                            אבישג והשרביט

 

 

פרשת אבישג השונמית מטרידה את מנוחתו של כל זכר מצוי, ובפרט משהתקרב לעת זִקנה. אותו זכר מצוי מהרהר לו במלך דויד ה"זקן בא בימים", שסבל מקור, ולא שום תוספת ביגוד ולא שום תוספת שמיכות ואף לא הגברת חום-התנור – כולם לא יעזרו, עד שתובא לירושלים אותה "נערה בתולה", יפיפייה ("והנערה יפה עד מאד") המתגוררת בשוּנָם (עיר דרומית לגבעת המורה וצפונית לגלבוע), אבישג שמה. עתה, משמשת אבישג בירושלים "סוכנת" למלך "ותשרתהו והמלך לא יְדָעה." ("מלכים א'", א', 4) בכוחנו לדמיין את השירותים שהעניקה אבישג למלך הזקן הקופא מקור: עיסוי, מן הסתם, אולי גם אמבטיות לוהטות; אבל לבֵּנו מעט מתחמץ, אף נכמר, מול התמונה העולה בדמיוננו הפרוורטי, זו של הבתולה היפיפייה והעירומה, הנשכבת לצד גוף המלך, החושק אך חסר האונים. כה חבל: כָּדוּרון כחלחל אחד, והכול היה מסתדר לתפארת מדינת ישראל.

 

ועוד עולה בדמיוננו מראהו של אדניהו, בנו של דוד, עלם גדוש-הורמונים, הרואה בארמון את "פצצת המין" נכנסת לחדר-השינה של אבא. קשה.

 

במסכת "מגילה "(י"ב, ע"א) מסופר, שלמעשה לא ממש חיפשו "בכל גבול ישראל" נערות, אלא אנשי ישראל הביאו מעצמם את בנותיהם לדוד, כי חפצו שאחת מבנותיהם תהייה בבית המלך. ורלב"ג (ר' לוי בן גרשון, מהמאה ה- 14) מספר, שאבישג הוגנבה לארמון בתפקיד אדמיניסטרטיבי:

"ותהי לו סוכנת. ר"ל שומרת האוצרות, וזה יהיה סיבה שתוכל לבוא לשכב בחיקו ואיש לא ירגיש… הנה הערימו ושמו אותה סוכנת, כי בזה יעלם עניין היכנסה שם, על מה ועל מה היה, כי יחשבו הרואים שהיא נכנסת לעיין בדבר המינוי אשר שם אותה המלך עליו." (רלב"ג, מלכים א', ב', מו)

 

דבר איננו יודעים על אודות אותה אבישג, למעט שמה, כתובתה ויופייה (שהמקורות אף השווהו ליופייה של חווה). אמנם, לפי "פרקי אליעזר" (כמצוטט על ידי רש"י), הייתה אבישג אחותה של האישה השונמית החכמה, זו שאלישע יחָיה את בנה המת ("מלכים ב', ד'); ולפי מקור אחר, אף נמנתה אבישג על עשרים ושתיים הנשים הראויות ביותר בעולם כולו; אך, האמת היא, שאבישג היא דמות פאסיבית לחלוטין, אובייקט מיני ותו לא בידי אנשי המלוכה, גוף נטול רוח, שאדניהו, בנו של דויד, יחשוק בה אף הוא ויבקש לנכסה לעצמו לאחר ששימשה את אביו. לא לחינם, היעדר ה"אני" הזה של אבישג הציק לחז"ל, ובמסכת "סנהדרין" (דף כ"ב, ע"א) של התלמוד הבבלי הם נתנו לה פתחון פה:

 

מסתבר, שהנערה תבעה מהמלך נישואים כדת וכדין, אלא שדויד, נעבעך, הוגבל בדין תורה ל- 18 נשים בלבד, ואבוי, הושלמה מיכסתו, ומכאן שלא יכול היה לשאת את אבישג. אלא, שזו האחרונה אינה פראיירית והיא עונה למלך בפתגם אירוני, אכזרי לא במעט, שבתרגומו מארמית ייקרא בערך כך: "כשלגנב לא נותר מה לגנוב, הוא הפך לצדיק". ומפרשים הפרשנים: פעם, כשזיקפתך לא אכזבה, לא היססת לקיים יחסים עם אישה נשואה (בת-שבע). ואילו עכשיו, כשאתה אימפוטנט, אתה בא וטוען שאני אסורה עליך… מה ענה דויד על העלבון הצורב הזה? לפי מסכת "סנהדרין", הוא ציווה להביא מיד את בת-שבע והוא קיים איתה לא פחות משלושה-עשר משגלים רצופים. וכל זאת לעיני אבישג. מלך הדויד הזה.

 

כיון שכך, הכיצד זה –תוהה הזכר המצוי – נמנע המלך האומניפוטנטי מקיום יחסים עם הבתולה המדהימה משונם? התשובה המסורתית ברורה: כוח העמידה העילאית נגד יצר-הרע בזכות דבֵקות בחוקי התורה. ודומה, שכה הצליח המלך בהתעלותו הרוחנית, עד כי נכתב – "…ואבישג השונמית משרת את המלך"; משרת, לא משרתת; משמע: אבישג איבדה את זהותה הנשית במחיצת המלך…

 

אלא, שבעיני אחרים, נותרה אבישג כשהייתה: אישה מושכת ביותר. עובדה: הנסיך אדניהו מבקש מבת-שבע, שתתערב לטובתו אצל המלך שלמה (אחיו), למען תינתן לו הבתולה לאישה. חודשים ארוכים שדמותה, הנכנסת לעת לילה אל יצועי אביו, אינה מרפה ממנו. אלא, כפי שכבר נכתב רבות, סביר אף יותר, שהנושא אינו סקס, אלא קרָב על שלטון. שברובד המאבק על המלכות, זכייה בפילגש של אבא-דויד פירושה נקודות לזכותו של אדניהו, גם אם כבר הפסיד את כס המלכות לטובת שלמה. והלא אנחנו זוכרים את הסיפור על אבנר בן-נר שניכס לעצמו את רצפה בת-איה, פילגשו של המלך שאול. או הסיפור על אבשלום המקיים יחסים עם פילגשי אביו, דויד, לפי עצת אחיתופל. כאילו ראשיתו של כל שרביט וכיבוש-כס-מלכות בזיקפה שרביטית ובכיבוש מסוג אחר, כיבוש פילגש המלך.

 

 

עוד על שרביט ופאלוס:

"כבוד גדול נוהגין במלך ומשימין לו אימה ויראה בלב כל אדם שנאמר שום תשים שתהא אימתו עליך אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו ואין משתמשין בשרביטו ולא בכתרו ולא באחד מכל כלי תשמישיו וכשהוא מת כולן נשרפין לפניו וכן לא ישתמש בעבדיו ושפחותיו ושמשיו אלא מלך אחר לפיכך אבישג היתה מותרת לשלמה ואסורה לאדוניה." (רמב"ם, הלכות מלכים, פרק ב', הלכה ב')

 

האיסור להשתמש בשרביטו של מלך הוא איסור מעשי ומטאפורי כאחד: שלהשתמש בשרביטו של מלך הוא גם לעשות תשמיש "שרביטי" בפילגשו. אדניהו ניסה לעשות זאת, אף כי ללא הצלחה, שכן, מתחוור לנו שגם הוא היה אימפוטנט, אף כי מסוג אחר.

 

אני מנסה להבין את אדניהו, הגם שספר "מלכים א'" מתייצב בנחרצות נגדו ולטובת דויד ושלמה. כי, כשאני קורא ב"שמואל ב'" על הילדים שנולדו לדוד, אני מכיר בזכות המלכות של אדניהו כקודמת לזו של שלמה:

"ויולדו לדויד בנים בחברון ויהי בכורו אמנון לאחינועם היזרעאלית; ומשנהו כִּלאָב לאביגל אשת נבל הכרמלי; והשלישי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור; והרביעי אדניה בן חגית והחמישי שפטיה בן אביטל; והשישי יתרעָם לעגלה אשת דויד. אלה יולדו לדויד בחברון." ("שמואל ב'", ג', 5-2)

 

טוב, אז אמנון, הבכור, יצא מהמשחק בעקבות הפרשה המינית עם אחותו, תמר, ולאחר שנהרג בפקודת אבשלום ("שמואל ב'", י"ג, 28). באשר לאותו כלאב בן-אביגייל, התנ"ך מחק את קיומו כלא היה, והדעת נותנת שלא היה ראוי למלוכה ו/או שלא ראה את עצמו ראוי לה, הגם שהיה הבא בתור לאחר אחיו הבכור. אבשלום? הוא, כזכור, שילם את מלוא המחיר על יהירותו (כולל "התעסקותו" עם פילגשי אביו) ומצא את מותו על ענפי עץ האֵלָה ביער אפרים. אם כן, הגיע תורו של אדניה (או אדניהו). הוא היורש הטבעי של מלכות בית דוד, ולבטח הוא קודם לאותו בן האישה החוטאת, שבגדה בבעלה עם המלך, כלומר לשלמה, בנה של בת-שבע. שום הבטחה שהבטיח אביו ז"ל לבת-שבע לא תשווה לזכותו הטבעית. ועתה, משרואה הוא את שלמה זוכה בכס, לא נותר לו אלא לנסות את התרגיל הידוע של ניכוס פילגש-אביו, הלא היא אבישג. אלא, שאדניהו אינו מתוחכם דיו (זוהי האימפוטנציה שלו), ובסכלותו כי רבה, הוא פונה לבת-שבע שתדבר ללבו של שלמה על מנת שתוּתר לו השונמית. בזאת, כמובן, חרץ את דינו למוות.

 

יותר לא שמענו על אבישג. יפה ומושכת ככל שהייתה, אפשר-גם-אפשר שנותרה בבתוליותה כל חייה: מי יעז לקיים עמה יחסים לאחר ששימשה את המלך דויד?! ואם כבר קרב מישהו אל מיטתה, כלום הצליח לתפקד בדמיינו את אדונה המלכותי של הגברת? ומה הסיכוי שנותר לה בירושלים לאחר מות דויד, שעה שנידונה לחסדי בת-שבע, שלבטח שטמה אותה. אף סביר, שבת-שבע דאגה לגרשה בחזרה לשונם. בדמיוני, אני רואה אפוא את אבישג יושבת בודדה ומדוכדכת בביתה שבשונם, עקבות יופייה לא דהו והיא משקיפה אל גבעת המורה ונזכרת בלילות המביכים ההם עם דויד, אך ימי תפארת (כמעט) מלכותה, ימים שנגוזו. ולמרות הכול, וחרף גילי המתקדם מאד, איני יכול שלא לזמזם לעצמי את שירו של אריק איינשטיין:

"אבישג, אבישג / אני רואה לך הכל/ אבישג, אבישג/ אני פשוט כבר לא יכול,// מה את מחייכת/ ועושה לי סימנים/ מבטך שולחת לעברי,/ אבישג אני אוהב אותך כל כך/ אבישג, אבישג // אבישג, או אבישג/ איני יכול עוד בלעדייך/ אבישג אבישג/ אני נכסף להיות איתך."

 

נובמבר 14, 2015

יומו של אסף בן-צבי

                         יומו של אסף בן-צבי

מאז שנות ה- 70 נודע האמן המושגי היפני-אמריקאי, און קווארה (2014-1932), בעבודות בהן תיעד כל יום מימיו. על פי רוב, לוחות או בדים שחורים (צבועים באקריליק בארבע שכבות) בפורמט קבוע, נושאים עליהם בדפוס לבן (בעבודת יד!) את תאריך היום המסוים – 5 Feb.2006, לדוגמא. או: Mar. 24 1970. כך ותו לא. סדרת "עבודות התאריכים" (או סדרת "היום"), כפי שנקראה, צייתה דרך קבע למוסכמות כתיבת-התאריך המשתנות בהתאם לארץ המסוימת בה יצר קוווארה את עבודתו. כל אחת מ"עבודות-התאריך" חייבת הייתה להסתיים במהלך אותו יום המצוין על ידה, ועם סיומה צוינה בלוח מאה שנים שנמצא ברשות האמן. ועוד נספר, שקווארה יצר קרוב ל- 3000 "עבודות-תאריך" ביותר מ- 112 ערים ברחבי העולם, מיזם שאותו תכנן לסיים רק עם מותו. הסדרה שהחלה ב- 4 בינואר 1966 הסתיימה אפוא ב- 19 ביולי 2014 עם פטירתו.

מה ביקש און קווארה לומר בסדרת התאריכים? בציוריו הנדונים קווארה התעלה מעל מגבלותיו הארציות, כתב האוצר רנא דניזו ((Denizot בספרו על האמן. התאריך האניגמאטי הוא סימן-חיים על פני רצף הזמן החולף, טען.

גם לאסף בן-צבי, האמן הירושלמי שנולד וגדל בכפר-יחזקאל, עניין מיוחד בתיעוד ימיו בציוריו. "חי וזר בירושלים", רשם בכתב-ידו בהבלטה בשולי ציור-שמן שלו מעל לתאריך הבולט לא-פחות – 29.12.01. קודם לכן, על פני בד פשתן ריק רשם בפחם בכתב-ידו: "אולי בערב אתעורר 5.10.11". "איך דיכאון נראה", רשם במכחול עבה בצבעי שמן לצד התאריך המודגש לא פחות – 23.4.02. ואילו בתאריך אחר כתב בפחם על בד – "אדם ללא חוה 9.3.07". יש, שמעברים (מהפכים, השתנויות, חילופים) בזמן או בהרגשה זכו לתיעוד יומי מדויק, דוגמת ציור קטן – קרטון שבשוליו חץ שחור פונה למעלה ומימינו חץ אדום פונה מטה, ולידם – במרכז הקרטון – המילה "שקיעה" כתובה באדום, מתחתיה המילים "ציור בשקיעה" כתובות בשחור ועמן התאריך – 30.4.04. בעבודה משותפת עם אמנית הקרמיקה הירושלמית (בת דורו של אסף בן-צבי ב"בצלאל" של מחצית שנות ה- 70), עירית אבא, כתב בן-צבי מסביב לקערה (המוכתמת בתוכה בכתמי כחול, לבן ושחור) את המילים – "מועדי גאות ושפל" ביחד עם התאריך – "18.1.02. ברור עניינו של האמן בתנודות בעלות קונוטציות קוטביות של מצבי רוח ו/או תנועה מטוב לרע ולהפך. אך, מה עניין ציוני הימים המפורשים?

נבהיר: ציון פרטיקולארי של יום כמוהו כחתימה: תכליתו הנכחה. אלא, שלא הנכחת אני בשם (כבנעשה החתימה), כי אם הנכחה בזמן, זמנו הספציפי של הכותב. שציון היום כופה "גורליות" על היום המסוים המצוין. יתר על כן: שעה שאנו ממלאים טופס רשמי, או כותבים המחאה (צ'ק) וכדו', אנו מתבקשים לציין את התאריך הפרטיקולארי. ציון היום כמוהו כאשרור ההתחייבות המבוטאת בטופס או בהמחאה. ושעה שאנו כותבים מכתב ופותחים בציון התאריך (לעתים, בסמוך לציון המקום: כגון: "ירושלים, 13 בנובמבר 2015") אנו מקנים יתר תוקף של חיים ואמת לכתוב. בבחינת: הנה, אני כותב את המילים הללו ביום X, במקום Y ואף חותם בשמי. כל חוזה, כידוע, מחויב בחתימה ובתאריך, המקנים לו מעמד של תקפות. כתיבת התאריך מצהירה: הכתוב להלן או המצויר להלן נעשו במדויק אז, אז ולא בשום זמן אחר. אנו אומרים: ציון התאריך הוא איתות אות חיים והבטחת ודאות.

אם כך, כאשר אסף בן-צבי מציין בהדגשה את התאריך ליד המילים "אולי בערב אתעורר" או ליד המילים "אדם ללא חוה", הוא מצהיר: כך אני מרגיש ברגע זה ממש. האימפרסיוניסטים ביקשו אחר הרגע; אסף בן-צבי מבקש אחר היום. הצהרותיו האוטוביוגרפיות הנפשיות של האמן הן עדוּת והן, באופן כלשהו, קריאה לאמפטיה, לתשומת לב, לאהבה. ובה בעת, הציון המודגש של התאריך כמוהו כהגברת הקול הקיומי, כהבטחת הערך הישותי של התיעוד, אמיתותו המועצמת. כי לאורך יצירתו מנהל בן-צבי מעין יומן, בידיעה שאנו נציץ ליומן ונהייה שותפים למבעיו האינטימיים.

להמשיך לקרוא

נובמבר 9, 2015

ירושלים של מיכאל סגן-כהן

               ירושלים של מיכאל סגן-כהן

מיכאל סגן-כהן (1999-1944) נולד וגדל בירושלים, ובה גם נפטר. מעל 15 שנות לימודים ויצירה בארה"ב (עד 1987) לא פגמו בזיקתו העמוקה לעירו, והדבר מצא ביטויו בשורה ארוכה של עבודותיו, כ- 25 במספר, שעסקו במישרין ובעקיפין בירושלים. על יחסו לירושלים כתב סגן-כהן בקטלוג תערוכת "זהות, אמן, מקום", שהוצגה בבית-האמנים הירושלמי ב- 1994:

"…השלום, למי שקורא בשמות, מצוי וטמון בשם ירושלים – המקום שם ייראה (בעתיד) השלם, העומד ביסוד השלום. […] השם ירושלים, כפי שביארתי אותו, משקף את האוטופיה שבהשקפה פוליטית, הנושאת עמה חזון של שלום, השלמה והשתלמות. […] עם זאת, ירושלים היא מקום של ממש; אין היא רק סמל לאידיאות הללו, אלא בעצם קיומה ההיסטורי – עם ההווה שלה והתכוונותו לעתיד – היא מייצגת את אפשרות ההגשמה של הקשר, או של הברית, בין הרוחני/אידיאי לממשות ההיסטורית. הקשר הזה משתקף, אולי, בשם ציון, אשר אפשר לקרוא בו גם את המילה ציון: נקודת-ציון ומקום מסוים על הארץ. אני מדגיש נקודת-ציון זו כדי להוציא (ברמה העקרונית, לפחות) את ציון וירושלים, ולו לרגע, מן הפרובינציאליות הציונית שלה […]. חזון השלום העולמי והאוטופיה, שהיו לחלק ממנה, הם היפוכה הגמור של פריפריאליות. זה בא כבר מזמן לכלל ביטוי אופייני על ידי ירושלמי בשם ישעיהו הנביא, כחזון אחרית הימים שלו."

כיצד ביטא מיכאל סגן-כהן בציוריו את השקפתו זו על ירושלים? תחילה, המחויבות האישית: ב- 1998, בראש ציור אקריליק בשחור-לבן של מגדל-דוד (בנוסח גלויות צילומיות של האתר), רשם הצייר בכתב ידו: "ימני אני וציירתי בשמאלי: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני". היה זה חודשים לא רבים בטרם נפטר האמן, תקופה בה כבר נקטעה זרועו הימנית. לכאורה, שבועת הנאמנות לירושלים לא עוד הייתה תקפה בעבורו, אך כאן הוא חוזר עליה כמי שמבקש לזכור את ימינו. ללמדנו, שהציור מבטא את מצבו הגופני של האמן לא פחות משמבטא את מחויבותו הרוחנית. באקוורל מאותה תקופה, אחד מציוריו האחרונים, צייר סגן-כהן בשמאלו ובצבע אפרפר דהוי אקרן טלביזיה ובמרכזו המילה "ראשלם". הגם שזיווג ירושלים עם הטלביזיה מרמז על מרכזיותה של העיר באירועים הפוליטיים המדווחים במדיה, הדגיש הצייר את משמעותה הרוחנית של העיר בעבורו: אידיאה (ראש) של שלמות ושלום (שלם).

כחמש שנים קודם לכן, ב- 1993, צייר מיכאל סגן-כהן באקריליק שחור-לבן את מגדל-דוד כתמונת אקרן טלביזיה (השחור-לבן, כצילום עיתונות). הדימוי הפוסט-צילומי מראה לנו חומה גבוהה ובראשה צריח מסגד. בתחתית הדימוי נכתב בכתב-יד: "מגדל דוד מסגדוד מגדל סגיד". ברור המשחק הלשוני, בו מתערבב המסגד המוסלמי במגדל-דוד הציוני. הצייר, כך נראה, מבקש להאיר את אופיה הדו-לאומי של ירושלים ואת הבעייתיות שבניכוס הציוני-יהודי של האתרים הירושלמיים בעלי הזהות ההיסטורית המורכבת. הוא אומר לנו: ירושלים כעיר שלום (כמבוטא במאמרו לעיל) תהייה עיר דו-לאומית המכירה בדואליות ההיסטורית-תרבותית של תושביה.

להמשיך לקרוא

אוקטובר 27, 2015

אמני הפיגורציה החדשה בישראל, 1969-1960

       אמני הפיגורציה החדשה בישראל, 1969-1960

בעוונותי, החמצתי את תערוכתו החשובה של יעקב ז'אק גרינברג (2011-1941) במשכן לאמנות בעין-חרוד. אך, לשמחתי, קיבלתי את קטלוג התערוכה, על שלושה המאמרים המרשימים שבתוכו ועל המבחר הנאה מאד של הרפרודוקציות. לצד הבחנותיו הרגישות של מאיר ויזלטיר, ידידו של גרינברג, ולצד ניתוחיו הפוסט-סטרוקטורליסטיים המתוחכמים של נמרוד רייטמן, תפסה אותי הערתה הבאה של גליה בר-אור:

"כמו האמנים שפעלו מעט מאוחר יותר בארץ (אורי ליפשיץ, מיכאל דרוקס, יאיר גרבוז), לא חברו אמני ה'פיגורטיביות החדשה' לקבוצה ממוסדת אלא פעלו כבודדים. הם לא סומנו כפרק בהיסטוריה של האמנות, אף שחוללו תפנית – בפאריז בראשית העשור ואף בארץ בשלהי העשור."[1]

גליה צודקת. מרוב העיסוק ב"הלם" קבוצת "עשר פלוס" ותערוכות "סאלון הסתיו" של השנים 1970-1965, מעט החמצנו (והחמצתי) את האבחון העצמאי-יחסית של אמני "הפיגורטיביות החדשה" כפרק היסטורי ומשמעותי בישראל, אותו גל שהגיע מפאריז ומלונדון אל החוף התל אביבי בין השנים 1970-1960. נכון, שברמת המעקב האינדיבידואלי אחר יצירותיהם של אמנים כיגאל תומרקין, אורי ליפשיץ, מיכאל דרוקס ויאיר גרבוז – ידעו ההיסטוריונים שלנו (וידעתי לא פעם) להתעכב על פרק "הפיגורטיביות החדשה"; אך, בבחינת מגמה כללית יותר באמנות הישראלית דאז – לא הוסבה תשומת הלב לפרק זה. המאמר הנוכחי הוא אפוא מאמץ-זוטא לתיקון מאוחר. שום חידושים מרעישים; רק תיקון גבול.

אתחיל ואומר, שמאד בלט לי במבואות לקטלוג יעקב (ז'אק') גרינברג היעדר שמו של מריאן, הלא הוא פנחס בורשטיין, הישראלי-לשעבר (שעלה ארצה ב- 1947 בגיל 20, לאחר חמש שנים במחנה ריכוז באושוויץ, למד ב"בצלאל החדש" בין השנים 1950-1948, ומאז ועד למותו ב- 1977 חי ויצר בפאריז). הזיקה האמנותית בין גרינברג למריאן קשה להכחשה, ולו רק ברמת האלימות המופעלת על הדמות האנושית ביצירות השניים. לרגל התערוכה הרטרוספקטיבית של מריאן, שהוצגה ב- 1979 בגלריה האוניברסיטאית בחיפה ובמוזיאון תל אביב, כתב פרופ' אברהם קמפף על אווירת האבסורד שעיצבה את האמנות שלמחרת מלחמת העולם השנייה וציין:

"הרשעות היא אמיתית וללא תקנה. חוסר הביטחון, הכישלון, האכזבה מוכרים עתה כהיבטים מטאפיזיים של הקיום האנושי, והפכו לכוחות דינאמיים שעיצבו את אמנות שנות ה- 50 המוקדמות. מריאן, שהתנסה בגיהינום של מחנות המוות, מצא בפאריז קהילה אמנותית שנאבקה תוך מודעות למחנות בתוצאותיהם הפילוסופיות והאמנותיות."[2]

בעיקר, אלה הם ציורי מריאן משנות ה- 50 שסמוכים ביותר לציורי יעקב (ז'אק) גרינברג. אגרסיביות פוסט-פיקאסואית, פירוק אכזרי של דמות האדם בקונטורים שחורים "גסים" והרבה אדום, עיצוב האדם המעונה/מענה בפרימיטיביזם קריקטורי בוטה – אלה הכשירו את דרכו של מריאן לציוריו הגיהינומיים המאוחרים יותר. עתה הצטרף מריאן לשורה ארוכה של אמנים מערביים, שאימצו שפה פיגורטיבית-למחצה ובאמצעותה התעללו בדמות האדם: פרנסיס בייקון בלונדון; וילם דה-קונינג בניו-יורק; ג'אקומטי, ז'אן דובופה, ז'רמן רישייה וסזאר בפאריז ונוספים חברו לתערוכה הקבוצתית, "הדימוי החדש של האדם", 23 אמנים בינלאומיים שהציגו ב- 1962 במוזיאון לאמנות מודרנית בניו-יורק. מכאן עלתה הבשורה וחלחלה לכל עבר.

להמשיך לקרוא

אוקטובר 6, 2015

הסיפור של "משקוף"

                       הסיפור של "משקוף"

לאורך כשנה וחצי, בין השנים 1969-1968, פעלה בירושלים קבוצת "משקוף"[1], 26 אמנים – ציירים, משוררים ומוזיקאים ירושלמיים – אשר ביקשו לפתח יחדיו מפגש יצירתי חי בין אמנויות ובשיתוף קהל. חברו בה בעיקר שני דורות של ציירים – מרביתם מורים ותלמידים מ"בצלאל": אמנים ירושלמיים ותיקים – דוד (דדי) בן-שאול ("אני המצאתי את 'משקוף'"), צבי טולקובסקי, משה פיני, מילכה צ'יזיק, איבן שוובל ואחרים – ולצדם מספר צעירים שזה אך בגרו את "בצלאל" – שאול ש"ץ, מיכאל גיטלין מיכאל לב-טוב. האחרון אומר היום במבט לאחור:

"אני זוכר את הפרק הזה כרנסנס. 'משקוף' השיגה הד ציבורי רחב. יש גם לזכור, שבירושלים לא קמות קבוצות…".

אכן, בתוקף אותו מבט לאחור, פעילותה של "משקוף", על אירועיה הסביבתיים ועל רוח ההפנינג ששרתה עליהם, צובעת את תמונת האמנות הירושלמית של סוף שנות ה- 60 בצבעים עליזים ודינאמיים. כותבי ההיסטוריה של אותו עשור נטו להדגיש את פעילותה של קבוצת "עשר פלוס" התל אביבית ומספר מיזמים סביבתיים שנוצרו בירושלים בין 1970-1969 על ידי יהושע נוישטיין, ג'רי מרקס וג'ורג'ט בליה ("נעליים בבית האמנים", "פרויקט נהר ירושלים") בבחינת גשר אמריקאי-ישראלי של "פופ-ארט", הפנינג ואמנות סביבתית. אלא, שעלילות "משקוף" בכוחן להרחיב משהו את תרומתה של ירושלים לבניינו של גשר זה.

על הקמת "משקוף" חלוקות הדעות. לפי דדי בן-שאול, "משקוף" קמה כי –

"בית האמנים היה במצב של שמרנות, שלא אפשרה לצעירים להיכנס עם תוכניות משלהם. ניסינו להיכנס מבחוץ. הכול התחיל מזה, שכמה חברה' עבדו אצלי בסדנה (סדנת הדפס בסטודיו של בן-שאול באבו-תור/ג.ע) – גיטלין, לב-טוב, ש"ץ ואבישי אייל, וחשבתי איכשהו להמשיך את זה. אמרתי: מדוע, בתור ותיק יחסית, שלא אארגן קבוצה. אז הוספנו חברים ואז, כקבוצה, נפתחו בפנינו הדלתות."

לפי יוסי אופק, משורר, מנהל "הגלריה הקטנה" המיתולוגית ובעלה של הציירת צבי ויינמן, שפעלה אף היא ב"משקוף" (לפי מילכה צ'יזיק[2], יוסי אופק הוא החוט המקשר ודמות-מפתח ב"משקוף": "הוא מי שעבר מבית לבית, ארגן עיצוב פלקטים וכו'.") – סיפורה של הקבוצה ראשיתו בירושלים שלמחרת מלחמת "ששת-הימים", ירושלים שאליה שבו בני הזוג אופק מארה"ב טעונים במטעני הפנינג ובאידיאה של יצירה עם קהל. בין שתייה לשתייה עם ידידים במרתף של סורמללו ובמקומות אחרים, נולדה המחשבה על הקמת קבוצה:

"יום אחד ב'סורמללו', אחרי מספיק כוסיות, התחלנו צביה, דדי ואני לגלגל את הרעיון של אמנים היוצרים עם קהל. הרעיון היה, שתחילת העבודה מכוננת על ידי האמן ומתפתחת אחר כך עם תגובות הקהל. אני עסקתי בשירה, דדי וצביה בציור. התקשרנו עם יוסי מר-חיים, שהיה אחראי על המוזיקה, ו'משקוף' באה לעולם."

כדי להבין את "משקוף" יש להעמיק לרקע התרבותי הגלובאלי דאז: יש לזכור את המתרחש בארה"ב של סוף שנות ה- 60. לא רק בני הזוג אופק שבו משם עם רושם ההפנינג: יוסי מר-חיים חזר מלימודי מוזיקה ב"ג'וליארד" הניו-יורקי, כמוהו שב מארה"ב צבי טולקובסקי, שלא לדבר על האמריקאיות של צייר כאיבן שוובל, או של משורר כהרולד שימל, או האורח לתערוכה אחת – האמן, יהושע נוישטיין. נאמר אפוא, ש"משקוף" שימשה בית טבעי ללא מעט אמנים ירושלמיים שנשאו בצקלונם תרבות אמריקאית ברוח שלהי שנות ה- 60. אלא, ש"משקוף" הייתה בית במובן רחב הרבה יותר. במילותיה של מילכה צ'יזיק: "זו הייתה תקופה של דפרסיה גדולה באופן אישי שלי, אבל כולנו חיפשנו בית. מין יתומים."

אפשר, שבמבט לכיוון תל אביב עלתה גם קנאת-מה ב"עשר פלוס". שכן, לא מעט מתערוכותיה של "משקוף" עשויות להיראות כווריאציה על תערוכות "עשר פלוס" (דוגמא: "עשר פלוס עולה על ונוס" לעומת תערוכת "משקוף" בנושא ציור בריאת האדם של מיכלאנג'לו בקאפלה הסיס טינית, כמתואר להלן). יצוין, שדדי בן-שאול ויוסי אופק היו מקורבים לאי אלה מ"עשר פלוס", ששיתפו פעולה באיורי חוברת "גרופית". יוסי אופק:

"הקשר בינינו לבין דדי נוצר ב- 1964, כשהוצאנו ספר של שישה ציירים ושישה משוררים ירושלמיים. לספר קראו 'גרופית'.[3] הוא היה בפורמט מיוחד, במתכונת כזו שהאמנות תוכל להיות עצמאית, ולא כאיור לשיר. רפי לביא היה בין המשתתפים (לצד גד אולמן, דדי, צביה, פיני משה ועוד). מלבדי, המשוררים היו גרשון בן-דוד, אריה שור, ראובן טוטפלד (היום, המפרסם של 'החמצן של המדינה'), יעל מיכלסון ועוד. כשהוצאנו את הספר והבאנו לרפי, אמר לנו: 'התחלתי לארגן בתל אביב את 'עשר פלוס', בואו והצטרפו, אתה וצביה.' נסענו לארה"ב ורפי התחיל את 'עשר פלוס' בעצמו."

משותפת להולדת "עשר פלוס" ו"משקוף" ההתנגדות לממסד האמנותי. "המאחד אותנו היה ההתנגדות לממסד", סיפר דדי בן-שאול, "והממסד היה בעיקר בית-האמנים. בעצם, גם הם היו זקוקים לגימיק הזה, עד שראו ש'משקוף' הופכת את הבית, וזרקו אותנו."

תערוכתה הראשונה של "משקוף" התמקדה בהדפסי אבן ששילבו צייר, משורר ומוזיקאי. העבודה נעשתה בקבוצות, שעה שהצייר, המשורר והמוזיקאי פועלים ביחד ובמקביל על אותו לוח אבן, וכל זאת בסטודיו של בן-שאול. למשל, יוסי אופק, ביחד עם צביה וינמן ועם יוסי מר-חיים (שחרט את תויו על הפלטה. בערב הפתיחה, ניגן את המוזיקה לפי הכתוב בליתוגרפיה). במקרה אחר, מיכאל לב-טוב (מי שיהיה נודע, בין השאר, כבמאי סרטים דוקומנטריים בטלביזיה הישראלית וממייסדי גלריה "אגריפס 12" בירושלים) גם חיבר את השיר וגם צייר את הציור, שניהם על האבן. זיווג אחר: יורם רוזוב צייר את לוח האבן, שעליו רשם יהודה עמיחי את שירו. בסטודיו של בן-שאול (המתגורר כיום בסג'רה שבגליל) יימצאו כל אותן הליתוגרפיות המשותפות של "משקוף". את כרזת היסוד של הקבוצה, ובה צילומי החברים, תמצאו אצל שאול ש"ץ (שבינתיים, חזר בתשובה, אך עודנו מצייר).

להמשיך לקרוא

הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 372 שכבר עוקבים אחריו