Archive for ‘100 שנות הדפס אמנותי’

דצמבר 13, 2015

100 שנות הדפס אמנותי בישראל

 

       100 שנות אמנות הדפס בישראל

 

 

תוכן עניינים:

 

מבוא

 

התחלות: ירושלים, 1900-1841

 

הדפסי "בצלאל": 1925-1908

 

ההדפס המודרניסטי: 1925-1923

 

ההדפס האמנותי של עולי מרכז אירופה: 1939-1933

 

הדפסי "בצלאל החדש": 1955-1935

 

פריחה מוקדמת על קרקע מערבית: שנות ה- 60

 

סדנת ההדפס ירושלים: 1974-

 

פריחה מאוחרת: עוד סדנאות הדפס בישראל

 

 

 

 

מבוא:

 

פריחת ההדפס באמנות המערבית יסודה בהמצאת הדפוס ובהתפתחות טכניקת הנייר במאות ה- 16-15, כאשר תחריטי עץ החלו להחליף את שיטת ההעתקה הידנית של הספרים, כמקובל בימי הביניים. תחיית ההומניזם הרנסנסי כבר נעזרה בחיתוכי עץ ותחריטי מתכת, לצורך הפצת הידע החזותי אודות העולם הקלאסי, ואילו אמני איטליה וגרמניה של המאות הנדונות, אלברכט דירר בראשם, הרבו לנקוט בהדפסים משני הסוגים. במאות ה- 18-17 הפך התחריט למדיום המועדף על אמנים רבים (דוגמת רמברנדט ופיראנזי), אך המצאת המזוטינטה והאקווטינטה במאה ה- 18 אפשרה הדפסת ניואנסים של אפור, כאשר אמנים דוגמת פרנציסקו גויה בספרד וויליאם בלייק באנגליה הביאו את טכניקת התחריט לשיא שלא היה כמותו. עתה, במאה ה- 19, כבר שולב הצבע בהדפסה, וטכניקות חדשות של הדפס – הדפס האבן (ליתוגרפיה) בראשן – כבשו את שדות היצירה האמנותית. אכן, המצאת הדפס האבן ב- 1798 על ידי אלואיס זנפלדר, ושכלולה בהדפסה צבעונית עשירה, אומצה על ידי הריאליסטים של "אסכולת ברביזון", האימפרסיוניסטים, הונורא דומייה (שהדפיס למעלה מ- 4000 הדפסי אבן), טולוז לוטרק, וינסנט ון-גוך, אדוארד מונק, אמיל נולדה, אודילון רדון ורבים נוספים. הולדת האמנות המודרנית, ניתן לומר, אינה נפרדת מהולדת טכניקות ההדפס החדישות.

 

פריחה מפוארת זו לא מצאה כל ביטוי בתחומי ארץ ישראל, ולו מהסיבה הפשוטה שמסורת אמנותית של ממש לא החלה כאן לפני 1906, תאריך ייסוד "בצלאל" בירושלים. עם זאת, דימויים מודפסים החלו נוצרים ביישוב היהודי בארץ עוד מאז מחצית המאה ה- 19, מה שתובע פתיחת ההיסטוריה המקומית של ההדפס בבתי הדפוס הראשונים.

 

 

התחלות: ירושלים, 1900-1841:

read more »