קטגוריות
מודרניזם ישראלי שנים מכריעות

1948: המחיר האמנותי

                     1948: המחיר האמנותי

             לקראת תערוכת "אופקים חדשים" בעין-חרוד

 

1948 הייתה שנת הניצחון הבינלאומי הגדול של ההפשטה הניו-יורקית. כפי שנכתב כבר לא אחת, באותה עת הגיבו ג'קסון פולוק, ארשיל גורקי וחבריהם לאמנות הסטליניסטית (ריאליזם פרולטארי, ציורי קיר) של בריה"מ (אף הגיבו לציור הקיר המרקסיסטי-מכסיקני ולציור הרגיונאלי האמריקאי של ימי "השפל"). לאמנות זו ענו ציירי ניו-יורק בציור אינדיבידואלי, אוטונומי, אנטי-ריאליסטי וחופשי, ולא פחות מכן, הגיבו לאסונות מלחמת העולם השנייה ולניצחון "בנות-הברית" בתנופת "העולם החדש" האנטי-פאשיסטי וב"דרך החיים האמריקאית", הדרך הליבראלית. יש שקישרו גם בין פצצות האטום, שהטילה ארה"ב ב- 1945 על יפן, לבין ההפשטה החדשה, בבחינת ביטוי לתחושת האסון, התפרקות העולם והתפרקות החומר.

 

גם 1948 של פאריז, לונדון ורומא הגיבה ישירות לאימה ולמועקה של מלחמת העולם והשואה: פסליה ה"חרוכים" של ז'רמן רישייה, פסלי ה"מעונים" וה"מסוגפים" של ג'אקומטי, בני האדם ה"גרוטאיים" בפסלי סזאר ופאולוצי, ציורי "בני-ערובה" של ז'אן פוֹטְרייֶה, ציורי המיוסרים של פרנסיס בייקון וכו'. אפילו פריחת האקזיסטנציאליזם בגדה השמאלית של פאריז, על אידיאל מימוש החירות האישית כנגד ה"הם" (הקולקטיב, החברה, הבורגנות וכו') – אפילו היא הובנה כתגובה לייאושי מלחמת העולם.

 

מי כמו הפליטים שהגיע ארצה מאירופה ערב-המלחמה, כמו גם בעלייה הבלתי-לגאלית ארצה במהלך המלחמה – מי כמוהם נשאו בגופם ובנפשם את זוועות המלחמה והשואה?! וככל שהיישוב הארצישראלי שבין 1948-1943 לא טרד מדי את נפשו באסון היהודי המתחולל באירופה – הוא היה מודע לו היטב, לבטח בין השנים 1948-1945. אלא, שבהכללה, ולמעט חריגים בודדים[1], האסון לא חלחל לעומק ולרוחב האמנות הנוצרת בפלסטינה-א"י, ובהתאם, לא קָרַם סוג אמנות שתשמש בימה בצורה ובתוכן לאסון זה. זאת ועוד, שלא כמתואר בפתח המאמר, במידה שקמו לתרבות המקומית דאז אנשי רוח ומורי דרך, בלטה בהם דמותו של משה שמיר, שמאמריו ב"ילקוט הרֵעים" הושפעו דווקא מהריאליזם הסוציאליסטי הסובייטי. וזכורה גם קריאתו של חיים גמזו ל"בארביזוניות" ישראלית. קולו האוניברסאלי-פרוגרסיבי יותר של אויגן קולב נבלע בקולות האחרים.

 

כי התהליכים החברתיים והפוליטיים ביישוב היהודי בארץ ישראל דאז עמדו יותר בצל המאבק הלאומי לעצמאות; והאמנות העברית, יותר משסוחררה מזוועות אושוויץ, סוחררה מהתפעמות הקוממיות: לאמתו של דבר, שתי המגמות המנוגדות, שנתנו את עיקר הטון באמנות הישראלית של תש"ח, שתיהן גם יחד "נשאבו" לריגוש הלאומי-מקומי: מחד גיסא, מה שקראנו, "דור תש"ח באמנות ישראל"[2], גויס כולו, בדרכו הפיגורטיבית, לייצוגי הפצועים, לביטויי אֵבל, נופי הריסות, עקידות יצחק וכיו"ב, כולם בסימן מלחמת העצמאות. מאידך גיסא, "אופקים חדשים" – אותה קבוצה של אמני הפשטה בהנהגת יוסף זריצקי ה"מתפוטר" מאגודת האמנים – אף היא, בעצם, נשבתה בדרמה של הזמן והמקום הישראליים, הגם שהניפה דגלים אוניברסאליים. שהרי זריצקי צייר באותה תקופה את ציורי "יחיעם" – הפשטות מוארות ופתוחות של נוף ואדם בקיבוץ הצעיר, שזה לא מכבר עלה הקרקע (כולל דימויי אידיליה של יחדיו"); מרסל ינקו צייר חיילים פצועים, "אזעקה", "מכבים", "ערבי מתפוצץ" וכו'; משה קסטל נע בין תוגת ציורי עקידות-מזבח לניאו-תנ"כיות של תבליטי בזלת (בטרם התמסר לחגיגות "הללויה"); יוחנן סימון צייר את "במשלט", "חיילים בג'יפ", "אנשי פלמ"ח" וכו'; פנחס אברמוביץ' צייר את "מפעל בהסוואה"; ועוד.

 

מכאובי שואה? משקעי מלחמת העולם? חרדות קיומיות? למעט חריגים נדירים (כגון, מרסל ינקו, "רצח-עם", 1945; מרדכי ארדון, "שרה", 1947; ועוד) – נושא השואה יצטרך להמתין באמנות הישראלית עד משפט אייכמן ותחילת שנות ה- 60. משקעים אפוקליפטיים מזוועות מלחמת העולם השנייה? אלה כמעט שלא נתנו אותותיהם באמנות הישראלית (למעט מקרים, מרביתם באגף האמנות של עולי גרמניה: חיתוכי העץ של יעקב שטיינהרדט, כמה רישומי טוש של אהרון כהנא מ- 1939 בנושא ציפור טרף[3], מספר ציורי "פליטים" של מירון סימה ממחצית שנות ה- 40, גואשים קולאז'יים של שלום סבא מ- 1945, או הטריפטיכון "לנופלים" של ארדון מ- 1956). ובאשר ל- Angst ולאבסורד האקזיסטנציאליסטיים – אלה יגיחו באמנות הישראלית רק בשלהי שנות ה- 50.[4] הפשטה ישראלית, המיוסדת בתחבירה על משקעי האסון של שנות ה- 40 ועל המצב הקיומי, תיאלץ להמתין באמנות המקומית לשנות ה- 60 ולציורו המופשט של משה קופפרמן.

 

קטגוריות
המדיום האמנותי מולטימדיה שנים מכריעות

1972: ההפנינג מגיע!

                         1972: ההפנינג מגיע!

ספק רב אם המשתמשים במושג ההפנינג בפתיחת תערוכת "עבודות גדולות" – תערוכתה השנייה של קבוצת "עשר פלוס" (בית האמנים, תל אביב, 1966) – ספק רב אם הבינו את המושג לאשורו. שכן, בעבור חברי הקבוצה דאז, "הפנינג" פירושו היה ציור קולקטיבי, ספק מופשט ספק אנרכיסטי, על קיר מקירות הביתן. השם "התרחשויות" (תרגום המונח "הפנינג") ניתן ב- 1972 על ידי יגאל תומרקין לפסל סביבתי-למחצה, פסל רב-חומרי, רב-צבעוני, עליז ומשחקי, שהציב בלב הקמפוס של אוניברסיטת תל אביב. כמובן, שהיה זה "הפנינג" מטאפורי בלבד, בו לא נטלו שום חלק הסטודנטים (אשר גם ביטאו מחאתם נגד הצבת הפסל…). גם אירוע רב-משתתפים, שנערך בבית האמנים התל אביבי (1974?) – קרא לעצמו "הפנינג", שעה שלא היה אלא סדנה לרישום עירום… בהתאם, מאז ועד היום, משמש המונח "הפנינג" לתיאור אירועי בידור, חינגות, הפעלות וכיו"ב.

בשנות ה- 60 כבר היה מדיום ההפנינג בשיאו בין ניו-יורק, סן-פרנציסקו, פאריז, שטוקהולם ועוד, ואמני ההפנינג המובילים – דוגמת אלן קאפרו האמריקאי או ז'אן ז'אק לבל הצרפתי, או תיאורטיקנים אמריקאיים חשובים – דוגמת סוזן סונטאג או לי באקסנדול – ניסחו את עקרונות ההפנינג, שעיקריו: יצירה קולקטיבית (הדוחה את ההפרדה בין מציגים לצופים), התמקדות בתהליך ולא במוצר, ביטול האשליה (דהיינו, נקיטה בחלל וזמן ממשיים), פעולה לא-עלילתית נטול התחלה-אמצע-סוף והמודרכת על ידי סצנריו בלבד), אחדות החיים והאמנות, התנסות רב-חושית ו/או טקסית.[1] ההפנינג, שצמח בשנות ה- 50 בדרום מנהאטן, תחילה על ידי אמני "פופ-ארט" שהתרחבו אל "סביבות" ואל התנסות סביבתית-חושית בחומרי פסולת וגרוטאות, החל דרכו בחללי אמנות (כגון, גלריה "רוּבֶּן"), אך פרץ דרכו החוצה אל רחובות העיר, אל מערות מחוץ-לעיר, אל מגרשי גרוטאות וכו'. משימת ההפנינג הייתה ידיעה עצמית וסביבתית חדשה בסימן שחרור פסיכו-פיזי וחוויה אלטרנטיבית "אחרת" ו"ראשונית" של האני, החברה, העולם.

רבים מהאידיאלים הללו לא היו רלוונטיים לאירועים שהתחוללו בעולם האמנות והתרבות הישראלי בשחר שנות ה- 70, ואשר אימצו את מושג ההפנינג (או שהמושג יוחס להם). כך, ב- 1969, כאשר הציגו יהושע נוישטיין, ג'רי מרקס וג'ורג'ט בלייה – שלושה אמנים אמריקאיים צעירים שעלו ארצה במחצית אותו עשור – את "הפנינג" הנעליים – כ- 17,000 נעליים משומשות שפוזרו בין אולמות בית האמנים הירושלמי (לרקע צלילי צעידה), חוויית הפסיעה על ערימות הנעליים פורשה במונחים אנטי-מיליטריסטיים (אולי כאזכור הנעליים שהותירו במדבר סיני החיילים המצריים הנמלטים ב- 1967) ו/או במונח השואה (הד לערימות החפצים האישיים של אסירי אושוויץ). הפנינג? ב"מעריב" קראנו את התיאור הסרקסטי

"…ריכוז נעליים נושנות ובאושות באולם של מוזיאון הופך להיות חוויה אמנותית ממדרגה ראשונה, והעולם המודרני זוכה למילת-קסמים, למפתח פלאי המתיר את הכול: – 'הפנינג'."[1]

[1] אברהם בנמלך, "מעריב", 5.7.1970.

היציאה אל מחוץ לחללים אמנותיים בכיוון החוויה הקולקטיבית אירעה תוך פרק זמן קצר: ב- 1970 כבר ארגנה השלישייה האמריקאית-ישראלית הנ"ל את פרויקט "נהר ירושלים", בו הלכו אנשים לאורך קילומטר וחצי של נחל קדרון החרב, כשהם מאזינים לצלילי פכפוך מים המושמעים מרמקולים. באותה שנה גם קיים יצחק דנציגר, ביחד עם סטודנטים ומדענים מה"טכניון" את פרויקט שיקום "מחצבת נשר" שבכרמל, אף כי ספק אם ראויה פעולה אקולוגית קולקטיבית זו לשם "הפנינג".

קטגוריות
שנים מכריעות

1965: רגע לפני ה- sixties

                     1965: רגע לפני ה- Sixties

עוד מעט קט, ב- 11 לחודש מאי, ייחנך מוזיאון ישראל על גבעת-רם בטקס ממלכתי רב-רושם ובנוכחות גדולי המדינה:

"בבניינים החדשים ימצאו, לאחר עשרות שנים, אוצרות האמנות של בית-הנכות את מסגרתם הנאותה, לאחר שאוחסנו, מחוסר מקום-תצוגה, במחסנים ובמרתפים רחוקים מעיני הקהל. להקמת הבניינים הוקצה על ידי ממשלת ישראל שטח נפלא, הכולל גבעה בת 160 דונם בלב המרכז החדש של ירושלים […]. הגשמת התוכנית נתאפשרה על ידי תרומות ראשונות מאת ממשלת ארצות-הברית ומאת ממשלת ישראל. כל תרומה היא בשווי של 850,000$."[1]

מדינת ישראל הייתה אז בעיצומה של "הפָּרשה" ובשיאו של קרב-האיתנים בין לוי אשכול, ראש הממשלה, לבין דוד בן-גוריון, קודמו בתפקיד ומי שהקים את מפלגת רפ"י. תוך זמן קצר, הודחו בן-גוריון ונאמניו ממפא"י, שעטתה זהות חדשה כ"מערך". בבחירות לכנסת בשנת 1965 נבחר אורי אבנרי לקדנציה ראשונה. ברמת יחסי החוץ, בתחילת חודש מאי נתכוננו יחסי ישראל-גרמניה ונערכה הפגישה ההיסטורית בין זלמן שז"ר, נשיא המדינה, לבין הקנצלר, קונרד אדנאואר. ברובד הקונפליקט המזרח-תיכוני, המרגל הישראלי, אלי כהן, נתפס בדמשק והוצא להורג בתלייה. מרגל ישראלי אחר, וולפגנג לוץ, נתפס במצרים. ב- 1 בינואר של אותה שנה התרחש בישראל הפיגוע הראשון של הפת"ח. במישור אירועי הפנים, בלטה החלטת החברה היפנית, "קונטסה", לחדול לייצר את מכוניתה בישראל (וזאת לאחר שלוש שנות ייצור מקומי), ואילו בתל אביב נשלמה בנייתו של מגדל שלום מאיר, גורד-השחקים הראשון בישראל, ראשית ניחוחה של מנהאטן בתל אביב…

התרבות הישראלית של שנת 1965 חוותה לא מעט שיאים: עמוס עוז פרסם את ספר סיפוריו, "ארצות התן", אהרון מגד הוציא לאור את "החי על המת", חנוך ברטוב את "פצעי בגרות". נתן אלתרמן פרסם את ספר שיריו החמישי והאחרון, "חגיגת קיץ", ואילו דליה רביקוביץ פרסמה את ספר שיריה השני, "חורף קשה". בתחום הבידור, "שלישיית גשר הירקון" כבשה את הלבבות בסגנון "הקומפניון דה לה שנסון" (אחד מכוכבי השלישייה, אריק איינשטיין, זכה באותה שנה ב"פסטיבל הזמר" עם השיר, "איילת החן"). "מילקוד" מאת דילן תומאס רואה אור בעברית. ב"הבימה" מוצגת הצגת "מי מפחד מווירג'יניה וולף" לאדוארד אולבי האמריקאי, לאחר שבתיאטרון "הקאמרי" הוצגו "לאחר הנפילה" של ארתור מילר, "פרשת אופנהיימר" להיינד קיפהארט האמריקאיים ו"מסיבת יום הולדת" להרולד פינטר האנגלי. עדיין ב"קאמרי" הצגת הילדים, "עוץ-לי-גוץ-לי" (בעיבודו של אברהם שלונסקי), זכתה להצלחה כבירה, וכמוה הצגת "המגילה" מאת איציק מאנגר ובביצוע משפחת בורשטיין. בכלל, ז'אנר המחזמר היה בשיאו באותה עת: "תיאטרון גיורא גודיק" העלה את "גבירתי הנאווה" עם רבקה רז בתפקיד הראשי, הד להצלחה העצומה של המחזמר על בימות לונדון וברודווי. הקולנוע הישראלי הצעיר ידע אף הוא שעה יפה ב- 1965: "סאלח שבתי", סרטו של אפרים קישון, זכה ב"גלובוס הזהב". אורי זוהר ביים את הסרט האוונגרדי-אבסורדי, "חור בלבנה". בתחום הזמר הישראלי, גילה אָדָרי הובילה את מצעד הפזמונים עם שירה, "הנשיקה הראשונה", בעוד השיר ההיתולי, "המורה לזמרה" (שירם של עמוס אטינגר ומאיר הרניק), זכה לפופולאריות אף הוא. ועוד: גלים ראשונים של רוקנ'רול הגיעו לחופי הזמר הישראלי: להקת פיקוד המרכז שרה "טוויסט מולדת"… סנוניות האמריקניזציה של התרבות הישראלית החלו מרחפות בשמי ישראל בת השבע.

כיצד נראות התרבות והאמנות האמריקאיות של שנת 1965? להזכירנו: זוהי ארה"ב שלינדון ג'ונסון נשיאה, ארה"ב שהולכת ומסתבכת במלחמה בווייטנאם (3500 נחתים שוגרו לווייטנאם ב- 1965. למעלה מ- 184,000 חיילים אמריקאיים בווייטנאם) ומתחילה לחוות את הפגנות-הנגד הקשות (ב- 1965 נערכה בוושינגטון הפגנת ה- Sit-in המפורסמת מול ה"פנטגון" בהנהגתו של המשורר, אלן גינזברג. שביתת מחאה סטודנטיאלית ראשונה נגד המלחמה באוניברסיטת מישיגן). זוהי ארה"ב של מצעד השחורים באלבמה בהנהגת מרטין לותר קינג (מאלקולם איקס נורה למוות בניו-יורק). זוהי ארה"ב בעיצומה של תוכנית החלל: "ריינג'ר 8" מתרסק על הירח; "ג'מיני" משוגר לחלל.תקליטיהם של בוב דילן ("ביקור בכביש המהיר 61"), "האבנים המתגלגלות" ("סיפוק"), ה"ביטלס" וה"סופרימס" זוכים למכירות שיא. בין השאר, רואים אור ספריהם של נורמן מיילר ("חלום אמריקאי"), ארתור שלזינגר ("אלף הימים") וספר שיריו של ג'והן ברימן, "77 ספרי חלום".

באותה עת, מבססת האמנות האמריקאית את ניצחונה הבינלאומי, שראשיתו עוד בימי מלחמת העולם השנייה. בעוד הסרט "צלילי המוזיקה" כובש את המסכים עם ג'ולי אנדרוז בתפקיד הראשי, ובעוד חברי להקת ה"ביטלס" מגיעים מלונדון ומטריפים את צעירי ניו-יורק בהופעה באצטדיון ניו-יורקי (ביקורם המתוכנן בישראל יבוטל מטעמי הגנה על טוהר הנוער העברי…) – ה"פופ-ארט" האמריקאי מגיע לשיא בשלותו: ב- 1965 יצר אנדי וורהול את ציורי "מרק קמפבל", שלו; רוי ליכטנשטיין צייר את "חלומות מתוקים, מותק"; ואילו רוברט ראושנברג יצר את עבודותיו הקולאז'יות הפוליטיות (דוגמת "Signs" מ- 1965 שהורכב מדימויים צילומיים של ג'אניס ג'ופלין, האחים קנדי, מלחמת וייטנאם, אסטרונאוט ומרטין לותר קינג). אך, גם המינימליזם הגיאומטרי האמריקאי הגיע לשיאו בשנה זו, כאשר קרל אנדרה יצר את "אקוויוולנט" – 120 לבני שַמות המקובצות על הרצפה בצורת מלבן. דונלד ג'אד יצר באותה שנה את מבניו הפסוודו-פונקציונליסטיים; פרנק סטלה צייר את "קיסרית הודו" עם קווים מקבילים וזוויות חדות. ועוד: האמנות המושגית האמריקאית החלה מרימה ראשה ב- 1965: ג'וזף קוסות יצר את "כיסא" – מיצב המשלב הגדרה מילונאית של המילה "כיסא" עם צילום של כיסא ולצדו כיסא של ממש.

ובאמנות הישראלית? סקירת 1965 ראוי שתפתח ב- 1963, השנה בה הוצגה במוזיאון תל אביב תערוכת וינסנט ון-גוך, שזכתה לפופולאריות שיא. 1963 הייתה גם השנה בה התפרקה קבוצת "אופקים חדשים", לאחר חמש-עשרה שנות הגמוניה. בתערוכתה האחרונה של הקבוצה באותה שנה (במשכן לאמנות בעין-חרוד) הציג אריה ארוך את ציורי ה"שולחנות" שלו, בהם השתרבבו רכיבי "פופ-ארט" (דוגמת השימוש בלוחות שולחן משומשים ו/או בקולאז'). תוך שנה ישלים יוסף זריצקי טריפטיכון ענק, מופשט-לירי, שנרכש לאוסף בית הנכות הלאומי לרגל זכיית זריצקי ב"פרס סנדברג". ב- 1963 ייסד החרשתן, סם דובינר, בתל אביב (רחוב בן-יהוה 63) את גלריה "ישראל" כגלריה הראשונה המנוהלת בישראל בסגנון אמריקאי (כולל משכורות לאמנים, מרביתם יוצאי "אופקים חדשים").

קטגוריות
מודרניזם ישראלי ציור ציוני שנים מכריעות

הערה קצרה על ציור אחד של ראובן רובין

         ליום העצמאות 

ציור-השמן של ראובן רובין, "פלמ"חאי" צויר ב- 1948 והוא נמצא באוסף המשכן לאמנות בעין-חרוד. ב- 1984, ולאחר מכן ב- 1988, הצגתי את הציור בתערוכות שאצרתי בחיפה ובתל אביב בשם "דור תש"ח באמנות ישראל". מצאתי אז עניין מיוחד באופן בו עיצב ראובן את דיוקנו של הפלמ"חאי: לא זו בלבד, שהעניק לו חזות "עברית" (צדודית שֶמית-משהו, זקן קצר בנוסח "שועלי שמשון", מונומנטאליות ואון, פרימיטיביזם נוסח ז'ורז' רואו בשפת הייצוג), אלא שהשילוב של הגוון האדמדם בפני הלוחם והגוון הירוק של כובע-הגרב שלראשו ברא בתודעתי את … פרי הצבר, הירוק בחוץ ואדמדם בפנים… גם הרקע הלא מוגדר של צורות אמורפיות העלה בהכרתי תצורות של עלי צבר, הגם שהצבעוניות לא אישרה זאת.

 

אלא, שפרט אחד בציור חמק מעיני והוא ציון התאריך מתחת לחתימתו של ראובן: כ' תמוז. רק עתה אני מחבר את התאריך הזה לאותו יום, הזכור כיום פטירתו של בנימין זאב הרצל, היום שנקבע כראוי לציין את "יום הצבא". כי ב- כ' בתמוז תש"ח, כשלושה חודשים לאחר הכרזת העצמאות ופרוץ מלחמת העצמאות, הפגין צה"ל לראשונה את כוחו במצעד ובמסדר ברחובות תל אביב. המצעד  – שהונצח בציור-שמן ידוע של מרסל ינקו – צעד (למרות שזכור ברבים כ"מצעד שלא צעד", מחמת האנדרלמוסיה הציבורית שנתהוותה סביבו) לאורך רחוב אלנבי ודרך בן יהודה עד לאצטדיון שליד שפת הירקון. ביתו של ראובן רובין, נזכור, היה ממוקם ברחוב ביאליק 14, מרחק של כמאה מטרים בלבד מהמצעד. אין ספק שהאמן צָפַה בו. שהרי, המפגן הצבאי הזה היה "התהלוכה הצבאית הראשונה מאז גלות ישראל מארצו לפני כאלפיים שנה והראשונה במדינת ישראל החדשה", כפי שכתב עיתון "דבר" למחרת המצעד.

 

מה לראובן התל אביבי, שלא הגיב בציוריו ישירות למלחמת העצמאות, ולדיוקנו של פלמ"חאי? ובכן, ב- 25 במאי 1948 קיבלה ממשלת ישראל החלטה על הקמת צה"ל, משמע פירוק המחתרות וגיוסן לצבא הלאומי האחד. פקודת יום מיוחדת פורסמה בנושא ב- 31 במאי.  בעוד הלח"י התפרק מיד והתגייס ובעוד האצ"ל הצטרף מעט מאוחר יותר, הרי שוויכוח ציבורי מר ניטש סביב שאלת פירוקו של הפלמ"ח. וכך, רק בספטמבר אותה שנה, ויש ידקדקו ויאמרו 7 בנובמבר 1948, הפכו אנשי הפלמ"ח להיות חלק מצה"ל.

 

אני מדגיש: כ' בתמוז תש"ח, התאריך שציין ראובן בתחתית ציורו, הוא ה- 27.7.1948, משמע זמן עיצומו של הוויכוח הציבורי הסוער בעד ונגד פירוק הפלמ"ח. שורשי הוויכוח עוד במחלוקת שהייתה בקרב אנשי ה"הגנה" עם פרוץ מלחמת העולם השנייה בשאלת דמותו של הכוח הצבאי העברי: האם יהיה הצבא כוח סדיר, דוגמת צבאות של מדינות אחרות, או אולי ראוי שיהיה צבא עממי בעל דפוסים פרטיזאניים. המצדדים בהותרת הפלמ"ח כגוף עצמאי ציינו את ערכיו הייחודיים-לכאורה (הרֵעות והחלוציות, יותר מכל), ואילו השוללים ייחסו חשיבות עליונה לאחדות הלאומית, מה גם שייחודו החברתי של הפלמ"ח הלך ודהה ככל שרבו האבידות בנפש וגיוסם של עולים חדשים במקומן.

 

ראובן רובין היה תל אביבי בן 55 כשצייר את הציור, איש קשיש במונחי אותו זמן. על לוחמי תש"ח התבונן כאָב המביט באהבה בילדיו. אך, יותר מביטוי של חיבת האמן ללוחמי עמו, דומה שראובן נקט צד כשצייר את הציור הנדון. דומה, שביקש לבטא צידודו ותמיכתו באלה המתנגדים לפירוק הפלמ"ח; וביום בו צעד הצבא הלאומי ליד ביתו, ישב וצייר את הפלמח"אי. ולא במקרה, כשיצייר, שנתיים מאוחר יותר, את ציורו המפורסם "סדר ראשון בירושלים", ובו מסובות דמויות ארכיטיפיות ישראליות-יהודיות סביב שולחן הפסח, יקפיד ראובן להושיב גם את הלוחם הפלמ"חניק מימין לרב הזקן המנהל את הסדר. לא חייל צה"ל הושיב, כי אם פלמ"חאי עם כובע גרב! כן, שנתיים לאחר פירוק הפלמ"ח, ראובן טרם ויתר.

קטגוריות
פיסול ישראלי שנים מכריעות

החלל הציבורי של אמנות שנות ה- 70

                החלל הציבורי של שנות ה- 70[1]

 

שלא כיצירות אמנות מודרניסטיות, המפקיעות עצמן מהקשרי זמן ומקום לטובת האוטונומיה של "חלל אסתטי", לאמנות הסביבתית-פוליטית, שנוצרה בארץ בשנות ה- 70, זיקה משמעותית לזמן ולמקום. צודק, כמובן, מי שימקם את האמנות הזו בהקשר הזמני-מקומי הרחב של ראשית שנות ה- 70 ויצביע על תערוכת "אינפורמציה", שנערכה ב- 1970 במוזיאון לאמנות מודרנית בניו-יורק, או על "דוקומנטה 5", שנערכה ב- 1972 בקאסל, או על "עבודות אדמה" אמריקאיות, שבוצעו קודם ולאחר תאריך זה,. אך יצדק לא פחות מי שיזכיר לנו, בבחינת הקשר זמני מחייב, את "מלחמת ההתשה" ואת קורבנותיה היומיומיים בין 1971-1969, או את "מלחמת יום הכיפורים" ותנועות המחאה שבעקבותיה.

 

שכן, אווירת 1974 בישראל, אווירת ה"מחדל", אווירת הכמיהה לשינוי חברתי, וככל שמדובר בחוגי השמאל דאז – תחושת שברון החלום, הכשירו את הקרקע ואף "הזמינו" פעולה רדיקלית, שאינה מסתפקת עוד במגרש האמנותי. זהו הרקע לתסיסה הידועה ב"בצלאל" במחצית שנות ה- 70, כולל המרידה בשיעורי הציור והעדפת פרקטיקה של עבודה קולקטיבית דוגמת "מערכת חימום" (בניית מחיצות ניילון בהדרכתו של אביטל גבע), או תיעוד מילולי של יום אחד בחיי גבי (קלזמר) ושרון (קרן). זהו הֶקשר הזמן, שענה לאופוריה שלאחר מלחמת ששת הימים ולתחושת האחדות הגדולה של המקום ("חזרנו אלייך שנית…"), שהייתה גם תחושה של על-זמן משיחי – זמן הגאולה, זמן הנצח…

 

הקשר הזמן הישראלי העניק תוכן חדש למקום, ולא לחינם היה כרוך בבקיעים באחדות המקומית הגדולה. בהתאם, ניאו-רומנטיקה, שאפיינה את "עבודות האדמה" האמריקאיות, לא הייתה כה רלוונטית לעיסוקם של אמנים ישראליים פוליטיים באדמת המקום. אפרת נתן (בשיחה עם המחבר):

"פה האדמה היא מיתוס לאומי. עבודות האדמה בארה"ב היו קוסמופוליטיות. כאן עבודת האדמה הייתה ארץ ישראל."

והוסיפו משה גרשוני ומיכה אולמן (בשיחה עם המחבר):

"במצר (1972) יצרנו ריאקציה ל'ציורים בנוף' של עבודות האדמה האמריקאיות. עשינו ניסיון להיכנס לתחום, להרחיב את מושגי האמנות, אך גם רצינו להגיב ביקורתית להייזר, לאופנהיים וכו', שלמעשה, הגדילו הלאה את ה'פופ' האמריקאי, ובעצם, יצרו ציורים בנוף."