Archive for ‘מונוגרפיות’

נובמבר 7, 2013

ספר אורי ליפשיץ

  א ו ר י    ל י פ ש י ץ

  

                     2011-1936

 

 

 

תוכן עניינים

 

מבוא: להגיע אל אורי ליפשיץ

קורות חיים

התחלות: הפשטה 1965-1960

סכיזופרניה: פיגורטיביות חדשה 1967-1966

הדיאלוג ליפשיץ-בייקון

מיסטר רבינוביץ': פופ-ארט 1970-1968

מסע לספרד: דיאלוג עם הבארוק 1973-1971

הספורטאים: 1977-1973

דיוקנאות עצמיים: סוף שנות ה- 70

על השחיטה: 1985-1983

שררה: שליטים, דירקטורים, שופטים

מלמד, לבב ושאר חברים:

בחזרה לעתיד: 2009

פסלים: 2011-1967

דיבוק ההדרה: 2011-1998

אפילוג: הפֶה

נספחים:

א. הערה על ציור "הסעודה האחרונה" של אורי ליפשיץ

ב. הערה על ציור "התפילה" של אורי ליפשיץ

read more »

ינואר 11, 2011

עמוס קינן: אמנות עברית – מונוגרפיה (2009)

עמוס קינן נמנה על אחרוני ה"אותנטיים" – אותו דור של גיבורי תרבות מהמאה העשרים, דמויות שמימשו בחייהם וביצירתם את "האני המורד" האקזיסטנציאליסטי. אכן, בדרכו האותנטית, הנון-קונפורמיסטית והבלתי מתפשרת, אישר עמוס קינן – בחיים וביצירה – אמת פנימית, סירוב להליכה בתלם, שלילה (דן בן-אמוץ: "עמוס קם בבקר ומתחיל לשנוא"), חירות ופרובוקטיביות. את כל אלה נאתר על נקלה בספריו, ברשימותיו הסאטיריות ובמאמריו, אם במרחב החושים החופשי שטווה באידיליות המצוירות שלו, אם בתסריט ה"מתפרע" שחיבר לסרט "חור בלבנה", אם בהתעקשותו הבלתי פופולארית על עיקרון ה"מקומיות" וביקורתו כלפי הנהייה המערבית של התרבות והאמנות בישראל, ואפילו בפרובוקציות הפורנוגראפיות שאפיינו את איוריו הרבים ברישום ובצבעי מים לשירו משנות השישים, "מארש לרגל אחת" ("…/עם פרוטזה/ בדם ויזע/ יוקם לנו גזע"). בהקשר ל"אני המורד" של עמוס קינן, ראוי לצטט קטע מהפרק, "משיחי שקר", שמתוך ספרו, "תולדות הייאוש", פרק שנכתב בתחילת שנות האלפיים ברוחו של אלבר קאמי: "…כאשר אלוהים מתעלם מהאדם ואינו לוקח חלק במצבו, האדם מורד בו; דת חדשה היא מרד, אבל הואיל והמורד הוא האדם, גם הדת החדשה מתמסדת, והכול חוזר חלילה. כל משיח הוא מורד. הגעגועים למלכות השמיים הם מרד בארצי, בחומרי, ואולי גם בבריאה עצמה. מרד במי שיצר אותה כפי שהיא." ובהקשר ספציפי זה, תופנה תשומת לב הקורא לסדרת פסלים שיצר קינן בנושא "המשיח" ("משיח ישן", "משיח חדש") עוד מאז שנת 1966, ובעיקר במחצית שנות התשעים.

read more »

ינואר 9, 2011

אברהם אופק: רישומי עקידה

 סדר עניינים

 מקורות

מבוא: בטרם לילה

לילה

את מי באמת אהב אברהם?

יצחק שלפני

עקידות מוקדמות: 1969-1966

פחד יצחק: 1983-1981

עקידות: 1988-1983

האם אתה רואה מה שאני רואה?

ההולכים אל ההר: 1985-1984

read more »

ינואר 8, 2011

יוסף בודקו – מונוגרפיה (2005)

 

                מ ב ו א : י ז כ ו ר

 

ראשיתו של ספר זה בשיחת אקראי בגלריה נלי אמן. נלי, מנאמנותיו הגדולות של ההדפס היהודי המודרני הגרמני-פולני-ישראלי, הגיבה בהתלהבות לרעיון כתיבת ספר על יוסף בודקו, אמן שזכה לכבוד רב בחייו בין ברלין, וורשה וירושלים, אך זכרו כמעט ונמוג בעולם האמנות הישראלי, ומבלי שייכתב עליו אצלנו טקסט רציני כלשהו. מכאן ואילך, הפכה נלי לציר המעשי שעליו נרקם הספר: היא הפגישה אותי עם קומץ אספניו האדוקים של בודקו, בראשם גב' איילה דויטש, מש' ד"ר דוד גרין ומר עמוס מר-חיים; היא גלתה לי על אודות ציורי בודקו החשובים באוסף מש' קאופמן, המסונפת למשפחת בודקו. היא קישרה ביני לבין אינקה ברץ, אוצרת לאמנות במוזיאון היהודי בברלין, שנרתמה בשמחה לכתיבת המבוא לספר ואף איתרה בעבורי מסמכים נדירים בארכיון של המוזיאון היהודי בברלין; ויותר מכל, היא הכירה ביני לבין גב' זהרה וידיסלבסקי, בת-אחותו של יוסף בודקו ונוצרת שרידי עזבונו.

 

read more »

ינואר 8, 2011

משה טמיר – מונוגרפיה (2006)

 

 

תוכן עניינים:

 מבוא: להיות ולא להיות

 קורות חיים: 2005-1924

 ציורי תש"ח: 1954-1947

 בשורת הפרסקאות: 1954-1950

 פאריז, הפשטה חומרית גוברת: 1960-1954

 לקראת הסתגרות: מחצית שנות ה- 60 ואילך

 המפנה: 1948/1984

 

read more »