קטגוריות
כבתוך שלו: פרשנות לתנ"ך עם זו גאלת: הגדה אחרת

תיבת נוח ותיבת משה

תיבת-נוח ותיבת-משה

בשני סיפורים בלבד משמשת המילה "תיבה" בתנ"ך: בסיפור תיבת-נוח ובסיפור תיבת-משה. שני סיפורים על אודות צדיקים גדולים, שהושמו בתקופה כלשהי בחייהם, בתיבה על-פני מים. שני סיפורים של מוות ותחייה, של שואה וגאולה. התיבה האחת -מבראשית, ו-ט; השנייה משמות" ב.

אלוהים גזר על האדם שואת-השמד. הסיבה? זיווג אסור של עולם האלוהות ועולם האדם: "…אשר יבֹאו בני האלהים אל-בנות האדם וילדו להם…" (ו, 4). תחילת הפסוק הבא: "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ." (ו, 5). זוהי, אם כן, גרסה אחרת לסיפור ההיבריס של מיגדל-בבל. שם: הריסת המגדל; כאן: "אמחה את-האדם אשר-בראתי מעל פני האדמה…" (ו, 7).[1]