קטגוריות
Uncategorized

נועדיה

חז"ל אפילו לא ספרו אותה ברשימת קומץ הנביאות המוזכרות במקרא: שכן, מבחינתם, נועדיה הייתה נביאת שקר. למרות שבספר "נחמיה" היא דווקא מצוינת כנביאה, גם אם לא בחיבה גדולה: הפחה, נחמיה, מבקש מאלוהים להיפרע מאויביו הפוליטיים באומרו:

"זכרה אלוה̱י לטוביה ולסנבלט כמעשיו אלה וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים אשר היו מְי̞ראים אותי." ("נחמיה", ו', 14)

זוהי הפעם האחת והיחידה שהשם "נועדיה" מופיע בתנ"ך. אבל אפילו במיני-גיחה קצרצרה זו, מזנבים בה הפרשנים: לא זו בלבד שטופלים עליה נבואת שקר (מה שאינו מוכח, מעבר לטיעון של נחמיה, שנועדיה נמנתה על אלה שהתנגדו למפעל בניית החומה סביב ירושלים), אלא שמוחקים לגמרי את עצם קיומה, בזהותם אותה עם שמעיה בן דליה, נביא אחר ומקובל יותר, כלומר שהשם "נועדיה" הוא אך כינוי לשמעיה…

אני, לעומת זאת, חש סימפטיה עקרונית לנועדיה, דווקא בגין ההתנגדות לה, וחידתה מדברת אליי.

נתחיל בכך, שהמצב בירושלים דאז מוזר: לא מכבר, למחרת הצהרת כורש, הוצפה העיר החרבה והמוכה ("…הנשארים אשר נשארו מהשבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה וחומת ירושלים מפורצת ושעריה נצתו באש." – "עזרא", א, 3) בגל אדיר – כ- 50,000 איש – של גולי בבל, ששבו עמוסים "בכלי כסף בזהב ברכוש ובבהמה" (א, 6). ולא אמרנו – 7337 עבדים וא̱מהות, 736 סוסים, 245 פרידות, 6720 חמורים ו- 435 גמלים… תארו לעצמכם את המהומה.

לא פחות מכן, קל לדמיין את האופוריה הלאומנית-דתית-משיחית שנסחפת בה העיר ובמרכזה – שיקום בית-המקדש, על סך סדרי העבודה בו – הקרבת הקורבנות, תרועות המשוררים, החצוצרות והמצלתיים (ג', 10)… פסיכוזה קולקטיבית, בה בכי וצחוק מהולים יחדיו: "ואין העם מכירים קול תרועת השמחה לקול בכי העם…" (ג, 13). ורק חישבו על הפסטיבל בו מקריבים השבים 12 פרים, 96 אילים, 77 כבשים ו-12 תיישים: השחיטה, הדם, הריח… "ותש̱מ̞ע שמחת ירושלים עד מרחוק." ("נחמיה", יב, 43)

ובלב ההתלהמות הזו, ריבוי הזוי של נביאים. לפתע פתאום, המוני נביאים בעיר. מוזר.

אך, קודם שנידרש לפרץ זה של נבואה, לא נוכל להתעלם מההתנגדות שנתעוררה בקרב רבים מיושבי הארץ נוכח הגל המציף של שבי-ציון, ובעיקר, נוכח מפעל הבנייה הכמעט-היסטרי שתקף את ירושלים ואת ערי יהודה (וסביר שלא רק בבית-המקדש ובחומה עסקינן, אלא גם בהקמת בתי מגורים להמוני החוזרים). שהרי, במהלך גלות-בבל, הדמוגרפיה הארצישראלית השתנתה מאד, בעיקר בעקבות הגליה שיטתית (טרנספר) של עמים ליהודה, שומרון ועוד. כך, שהארץ מאוכלסת בהמוני תושבים לא-יהודים (רבים מהם נתערבבו בנישואין מעורבים עם שארית היהודים, כמסופר ב"עזרא", ט,2). כל אלה אינם מביטים בעין טובה על המהגרים היהודים החדשים, המגיעים בהמוניהם ובאמתחתם ממון רב: "ויהי עם הארץ מרפים יד̤י עם יהודה ומבלהים (מבהילים/ג.ע) אותם לבנות." ("נחמיה", ד, 4)

מוּכּר, נכון?

כזה הוא הרקע הפוליטי: מיעוט יהודי שב ליהודה בתמיכת מעצמה (מלכי פרס – כורש, דריוש), אך מוצא עצמו בעימות קשה עם האוכלוסייה המקומית המעורבת – ערבים, עמונים, אשדודים ועוד, לרבות שארית הפליטה היהודית שהתבוללה. הקונפליקט בלתי-נמנע, ובפרט ששבי-בבל מבדלים עצמם מעמי הארץ באקט התנשאותי של איסור נישואין מעורבים. ואם התרכך ליבו של אלישיב הכוהן, שהעניק לשכה לטוביה החורני בחצר בית-המקדש – נחמיה דואג לחסלה ול"טהרה".

מה פלא ששנאה יוקדת נתעוררה מצד עמי הארץ כלפי שבי-ציון.

נשוב לעניין הנביאים: מאיגרת-טרוניה ששלחו אל נחמיה סנבלט החורני וגשם הערבי (ואולי גם טוביה העבד העמוני) אנו למדים כי –

"וגם נביאים העמדת̞ לקרוא עליך בירושלים לאמור: מלך ביהודה!" (ו', 7)

נחמיה מכחיש, אך מבין שסכנה מרחפת על ראשו והוא מבקש עצתו של נביא מקומי, שמעיה בן דליה, שממליץ לו להסתתר בקודש-הקודשים. נחמיה, שלא קיבל עצתו, מסיק:

"ואכירה, והנה לא אלוהים שלחו, כי הנבואה דיבר עלי, וטוביה וסנבלט שכרו." (ו', 12). כלומר, שמעיה "מתנבא" תמורת כסף, נביא להשכיר, בדומה לנועדיה הנביאה "וליתר הנביאים אשר הם מיראים אותי".

"יתר הנביאים". שמם לא יוזכר, כמובן. נבואותיהם לא ייכתבו (ואם נכתבו, סמכו על עזרא ונחמיה שימחקו אותן). שכן, אלה הם נביאים מהאופוזיציה, נביאים פחות  קנאים מבחינה דתית ואשר ליבם עם תושבי הארץ למיניהם, יהודים ולא-יהודים כאחד. שמם יימחה. ומה בדבר נביאי הקואליציה היהודית? דומה, שעזרא ונחמיה אינם זקוקים לכאלה. הם הרי מקיימים קשר ישיר עם הקב"ה.

אז, כיצד שדווקא נועדיה זכתה שיוזכר שמה? לדעת אמנון שפירא, מחבר "דמוקרטיה ראשונית במקרא: יסודות קדומים של ערכים דמוקרטים" –

"ייתכן כי לנועדיה הייתה השפעה גדולה יותר משאר הנביאים הגברים וזאת מדברי נחמיה."[1]

סביר, שבלטה מבין המתנגדים למפעלי הבנייה של נחמיה, ולכן צוין שמה.

אך, חז"ל בשלהם: לפי רש"י וגם לפי פירוש "מצודת דוד" – נועדיה קיבלה שכר מסנבלט, נביאה בשכר…

ואני, בדמיוני, רואה את נועדיה כאישה כריזמטית, אישה אמיצה, בעלת כוח רטורי ומצוידת באידיאולוגיה מוצקה, אישה חופשייה שמשמיעה את קולה ואינה יראה מפני בעלי סמכות. את התנגדותה לבניית החומה אני מבין כסירוב לחציצה בין היהודים השבים מגלות-בבל לבין תושבי הארץ הלא-יהודים: מדינת כל אזרחיה… סביר גם, שהייתה מיסטיקאית ש"שמעה קול", ובתור שכזו, הייתה מקובלת כנביאה. נועדיה, אני אומר, הייתה אישה משכמה ומעלה, אישה מיוחדת הראויה להיזכר כאחת ממבשרות שחרור-האישה.

אך, כל זה אינו עונה על שאלת ריבוי הנביאים בימי שיבת-ציון. פעם (בנובמבר 2021) כתבתי כאן מאמר בשם "כל הארץ נביאים נביאים" וניסיתי להבין את פשר נחילי הנביאים בימים של אחר דוד ושלמה. וכתבתי:

"מי הן, אם  כן, אותן להקות של 'בני-נביאים' (הקרויים גם 'חבל נביאים') מהמאה ה- 9 לפנה"ס, ומה יחסם של בני-נביאים לנביאים של ממש? האם קשורה התופעה למגמה דתית מזרח-תיכונית רחבה, שתכלול  גם את ארבע מאות וחמישים נביאי הבעל וארבע-מאות נביאי האשרה שנטבחו בידי אליהו על הכרמל? רוצה לומר, האם המוני הנביאים הפיניקיים, שהביאה עמה איזבל לישראל, הולידו את תנועת-הנגד של להקות נביאים או בני-נביאים  הקנאים לתורת ה'? תשובה חיובית, מלומדת ומקיפה נותן לנו חוקר התנ"ך, אריה ברטל, במאמר שפרסם ב- 1978, 'עלייתה ושקיעתה של תנועת בני-הנביאים בימי אליהו ואלישע:

'באופן כללי נוכל לומר, כי הן בישראל, הן מחוצה לו, הייתה ההתנבאות בהמון, בייחוד ההתנבאות האכסטאטית, סימפטום של עתות משבר ותסיסה על רקע דתי ולאומי, אך גם חברתי וכלכלי'."

אני סבור, שההסבר הזה תקף גם לגבי יהודה של ימי שיבת-ציון: אפשר, שדתות עמי הארץ אופיינו אז בריבוי של נביאים פגאניים, שההבחנה בינם לבין "יהודים כשרים" לא הייתה כה חדה. אך, יותר מכל, אצביע על "סימפטום של עתות משבר ותסיסה על רקע דתי ולאומי". הלא, אנו מכירים את זה היטב: די בהקשבה מדי ערב לפרשנים ולסוקרים הפוליטיים שלנו בערוצי הטלביזיה על-מנת להכיר בכך, שהמוני נביאים באו עלינו בעת זו של משבר דתי-לאומי.


[1] אמנון שפירא, "דמוקרטיה ראשונית במקרא: יסודות קדומים של ערכים דמוקרטים", הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2009, עמ' 107. מצוט במרשתת בערך "נועדיה".

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s