Archive for נובמבר 24th, 2012

נובמבר 24, 2012

נוסחת פנחס כהן גן

                                נוסחת כהן גן

 

בתאריך 3 באפריל 1975, בשעה רבע לשמונה בערב, הגיע אלי לפתע מברק מפנחס כהן גן. היה כתוב בו כך (ואני מוסיף פיסוק):

"שלום. בעניין הגדרת האמנות: במושג אמנות מבחינים במערכות ופעולות מאוזנות בין טבע לתרבות. בתמצות זה ייראה כך: האמנות הנה פונקציה של (מכפלה) תרבות וטבע, (א.מ) A=F-S. פנחס כהן גן, שלישי לאפריל 1975 ירושלים."

 

האמת: את טענת המערכות והפעולות המאוזנות בין טבע לתרבות הבנתי. עם הנוסחה היה לי קשה יותר: לא הצלחתי להבין מה פשר ה- S (לתומי סברתי, שנכון היה לכתוב N, מלשון nature), ובעיקר – מה פשר ה"מכפלה" של תרבות וטבע. אבל, העדפתי לראות במברק מין יצירת אמנות מושגית, מקרה של "אמנות דואר", שלא נכון להעמידה במבחן אנליטי. הן מבחן שכזה ינסה לערוך אבישי מרגלית מעל דפי "הארץ" ("בגדי המלך הקונצפטואליים", 3.3.1978), ולא הרבה ייוָותר תָקֵף בסוף המאמר. יחד עם זאת, מברקו של כהן גן נשלח אלי למחרת הופעת ספרי, "הגדרת האמנות", וברור היה שהאמן מבקש לענות לטיעונַי הפילוסופיים בטיעון פילוסופי מתומצת משל עצמו. קצת נרגעתי, כשפגשתי, תוך כשנה, ליתוגרפיה שיצר כהן גן, בה עוצב איש עומד בין שני מלבנים צבעוניים שונים ולמרגלותיו כתובה הנוסחה: A1=f(N.C). עתה, לפחות נחה דעתי לגבי ניסוח הנוסחה (שהמירה A של אמנות ב- 1A – קטע של אמנות! כאילו הבין עתה האמן שהנוסחה שלו בכוחה לפעול רק על פלח חלקי של האמנות[1]). נוסחה זו, אגב, תככב ב- 1977 בספר "האמנות המטאפורמלית" (שגרסתו העברית תתפרסם ב- 1985 בהוצאה עצמית בת 200  עותקים) ובו ההבהרה ביחס למושג "תרבות":

"המרכיבים החזותיים של התרבות הם: אופן, תבנית, נוסחה. במקומות אחרים מופיע כדמות, צורה, נוסחה." (עמ' 90)

 

read more »