Archive for מרץ 8th, 2012

מרץ 8, 2012

מלחמת המוזיאונים 1975-1965

                  מלחמת המוזיאונים (1975-1965)

המתח התרבותי הבין-עירוני, תל-אביב/ירושלים, הניב כמה וכמה מפרקי היסוד של תולדות האמנות והתרבות בישראל. מבלי להיכנס לעומק הנושא, נזכיר רק את מלחמת החורמה שניהלו המודרניסטים הצעירים מתל-אביב הקטנה של שנות ה- 20 כנגד השמרנות ה"בצלאלית"; נזכיר את המתח, שלא לומר העוינות, בין האסכולה הצרפתית-יהודית של תל-אביב בשנות ה- 30 לעומת האסכולה הגרמנית של עולי גרמניה הירושלמיים באותו עשור; וכמובן, הקיטוב התרבותי הגדול בין מרדכי ארדון של "בצלאל החדש" והמגויסות החברתית-לאומית שחינך את תלמידיו לאורה  לבין יוסף זריצקי של ההפשטה וערכי האמנות למען אמנות. הדברים ידועים, אולי אף יגעים.

במאמר זה נתמקד בקיטוב אחר, הקיטוב המוזיאלי בין מוזיאון תל-אביב (שנוסד, כידוע בבית דיזנגוף ב- 1932, אך עבר לבניינו החדש בשדרות שאול המלך ב- 1971) לבין מוזיאון ישראל (שבמקורו הוא בית הנכות הלאומי "בצלאל", שהוקם עוד ב- 1907, נפתח לציבור ב- 1925, אך עקר לגבעת רם כ"מוזיאון ישראל" ב- 1965). יותר מהתמקדות במוסדות, נבקש להסב את תשומת הלב לפער בתפיסותיהם של שני אישים, האחד הוא מנהלו של מוזיאון תל-אביב, ד"ר חיים גמזו (1982-1910), מי ששימש מנהל ואוצר ראשי של המוזיאון בין השנים 1976-1962 (למעט פרק קצר מוקדם יותר, שיצוין להלן), והשני הוא יונה פישר (יליד 1932), מי ששימש בבית הנכות "בצלאל" מנהל מחלקת התערוכות (ומאוחר יותר, במוזיאון ישראל, אוצר לאמנות מודרנית וישראלית) בין השנים 1979-1960.

לקוטב יונה פישר של מוזיאון ישראל, ולו רק לשנותיו הראשונות במוסד זה, ראוי לצרף את שמו של וילם סנדברג, מי שהיה יושב-ראש הוועד המנהל של המוזיאון בין השנים 1969-1966. סנדברג, טיפוגרף מודרניסטי הולנדי נודע ומוערך ומנהל מוזיאון "סטדליק" באמסטרדם בין השנים 1963-1945, זכה להערכה רבה בקרב עולם האמנות המערבי המודרניסטי בזכות פתיחותו הנועזת בפני גלי האמנות החדשים, דוגמת ה"פופ-ארט" האמריקאי ו/או ההפשטה האקספרסיוניסטית של קבוצת "קוברה" (פייר אלשינסקי, קארל אפל, אסגר יורן, קורניי ועוד). לאמנות הישראלית התוודע סנדברג עוד ב- 1954, לקראת תערוכת "אמנות ישראלית" שאירח ב"סטדליק" ב- 55, ואשר לאחריה יציג כאן תערוכות יחיד ליוסף זריצקי, מרדכי ארדון ואנה טיכו, ירכוש יצירות של אמנים ישראליים לאוסף ה"סטדליק" ועוד.

read more »