Archive for נובמבר 17th, 2011

נובמבר 17, 2011

חידות הספינקסים של שני המוזיאונים

              חידות הספינקסים של שני המוזיאונים

 

מלבד ההסכמה עם ביקורתה של סמדר שפי ב"הארץ" ("מעגלים פינות", 15.11) על תערוכת האוסף הישראלי באגף החדש של מוזיאון תל-אביב, עיני נתפסו בעיקר לשורות הבאות:

"אם בירושלים הפרולוג לתערוכה כולה הוא הפסל 'נמרוד' של יצחק דנציגר, הרי בתל-אביב מוצגים פסלים של סיגלית לנדאו ויגאל תומרקין, צירוף שמציג את המודרני והעכשווי."

 

אני מבקש לטעון, שהצירוף מציג הרבה יותר מזה. נתחיל בהצגת הגיבורים: "נמרוד" (אבן-חול נובית, 1939) – פסל הצייד הארכאי הגיבור – לעומת נער(ת) ה"אסלה" של סיגלית לנדאו (פסל ארד צבוע, 1999) ופסל הברזל הרב-קני של יגאל תומרקין מ- 1963. ארשה לעצמי לערוך "תיקון" חוצפני באוברטורה זו של התערוכה באגפו החדש של מוזיאון תל-אביב ולהמיר את פסלו החלוד הנדון של תומרקין בפסל חשוב הרבה יותר שלו השייך לאוסף המוזיאון, פסל איקוני ניתן לומר, "הוא הלך בשדות" (ארד וצבע, 1967).

 

הרי לנו שתי "פתיחות" הרואיות שונות בשני המוזיאונים, שתי תפיסות שונות של "מקבלי פנים" בשערי כתיבות ההיסטוריה של האמנות הישראלית. יודגש: שתי ההצבות הללו בסמוך לכניסה לאולמות התצוגה של תולדות האמנות הישראלית הן הצהרת כוונות, הן מפתח וקוד, המטילים צלם על המשך המבט באוסף. כי "מקבלי הפנים" טוענים טענה, הן על האמנות המוצגת והמיפוי המתווה אותה, והן על האוצרים הממפים. שני הפרולוגים הללו הם שני ספינקסים החדים חידתם לבאים בשערי העיר.

 

read more »