Archive for נובמבר 16th, 2011

נובמבר 16, 2011

העם דורש צדק אמנותי

                  על תערוכת האוסף הישראלי במוזיאון תל-אביב                                           

 

תצוגת האוסף הישראלי באגף החדש של מוזיאון תל-אביב היא הצהרה היסטוריוגרפית בלתי נסבלת. אני כותב את המילים הקשות הללו חרף ואולי בגלל זכויותיה של התערוכה. זה עתה שבתי מביקור שני באגף החדש. האמת, לא אחד ולא שניים הכינו אותי למפח נפש, אך – כפתור ופרח – הביקור דווקא רומם את נפשי: הבניין יפהפה (ולא, לא סברתי שפיסוליותו פוסלת את תפקודו כחלל תצוגות מעשי), תערוכת קיפר (למעט שימוש מאולץ במונחים קבליים וכישלון מביך בפסלי הנשים המיתולוגיות ) עוצרת נשימה בציוריה, ואילו אולמות האמנות הישראלית עתירים באיכויות, עניין ויופי. וגם אם לא התרגשתי מהמבחר ומהתלייה של תערוכת הצילום ו/או מהבחירה בפסל זה או אחר – התחושה הכוללת הייתה של תודה לעושי המלאכה במוזיאון וכבוד לתל-אביב שזכתה במוסד אמנותי כה מרשים, היאה למידותיה ולמעמדה התרבותי בישראל. במבנהו ובתערוכותיו המוזיאון נראה מצוין, חשבתי. ובאחת נראו אולמות הבניין הישן והטוב כ"ליגה ב'" לכאורה.

 

read more »