Archive for נובמבר 6th, 2011

נובמבר 6, 2011

עלייתה ונפילתה של ירושלים

     עלייתה ונפילתה של ירושלים באמנות הישראלית

 

 

צילום צלחת הקרמיקה הזו משך את תשומת לבי מתוך  שאר צילומי תערוכות הבוגרים של האקדמיות לאמנות, שפורסמו בחוברת מס' 23 של "c1280", כתב עת לאמנות קראמית.  את הצילום צילמה רעות אבישר, בוגרת  המחלקה לצילום ב"בצלאל", ורואים בו מדף עץ, שעליו כוס זכוכית ובתוכה שארית משקה, ובסמוך לה – צלחת קרמיקה, הנשענת על קיר מאחור. הצלחת מעוטרת בציור צבעוני מזוגג של העיר העתיקה, ירושלים, שממנה צומחת ועולה דמות נערה מונומנטאלית (העיר כמיניאטורה למרגלותיה) המרימה שולי שמלתה הכחולה וחושפת את ערוותה ברבים. דמות האומה [ מתבקשת השוואה לציורו של האמן הפלסטינאי, סולימאן מאנסור, שבמרכזו עלמה ערבייה בלבוש מסורתית, הצומחת מתוך בתי העיר העתיקה של ירושלים וממפשעתה בוקעת שיירה גדולה של העם הפלסטינאי. הציור הנמצא באוסף פרטי בבית-לחם]? הנערה העבריה מ"נערה ונער" של "מגש הכסף"? דמותה של האמנית היא עצמה ["עשרה קבין של יופי (פורטרט עצמי)", קראה הצלמת לעבודתה]? תהא התשובה אשר תהא, תשעה מתוך עשרה הקבין של יופי, שנתברכה בהן ירושלים (לפי מסכת "קדושין"), מתגמדים מול ההתרסה הפורנוגרפית המבזה של העלמה הצעירה. האקט הגס והתוקפני אל מול עיר הקודש אינו דורש הסברים. הוא גם אינו מפתיע את מי שעוקב אחר הטיפול בדימוי של ירושלים באמנות הישראלית של השנים האחרונות.

 

read more »