Archive for ינואר 29th, 2011

ינואר 29, 2011

זהות, זיכרון, תרבות

             זהות, זיכרון, מיתוס, תרבות (1988)

 

יותר ויותר מגלים לי חיי את האשליה המסחררת שברעיון החירות האינסופית. ההנחה וההנחיה האקזיסטנציאליסטית – "האדם נידון לחירות" – מתגלה לי עוד ועוד כאופנה פילוסופית מקסימה אך שקרית בחלקה. לדאבון לבבי, חיי מוכיחים חוכמה אחרת: האני מוכרע, ולא במעט, על ידי עברו. חירות הבחירה רחוקה מלהיות אינסופית. היא מוגבלת מאד, מחויבת על ידי עבר של גנטיקה וסביבה, המעצבות את האני בדטרמיניזם נוקשה למדי. מעין ניאו-נטורליזם נטול דרוויניזם. עיקרו: היות בחירתי מושפעת מחינוכי, מילדותי, מאישיותי (תוצר סך העבר שלי) וכו'.

 

לאמור: ספק אם יכול האדם לשנות את עצמו מרצונו החופשי ככל העולה על רוחו. קיומיות די פטליסטית שכזו מותנעת בעיקרה על ידי גורל עצמי-לא-עצמי בלתי רצוני. בהקשר שכזה, משמעותה של התבגרות תהיה: קבלה מתוך חופש יחסי בלבד את גזר דין העבר (הטוטאליות של העבר), על תהפוכות ההווה והתנערות מאשליית החירות האינסופית. בקבלה שכזו נולדת הזהות האישית, היא הידיעה העצמית.

 

read more »