Archive for ינואר 6th, 2011

ינואר 6, 2011

פיטר יעקב מלץ: אלט-נוי-קונסט

                א ל ט – נ ו י – ק ו נ ס ט

                                                       

פיטר יעקב מלץ הוא "אמן מסע". עוד ועוד עבודות שלו, אישיות וקבוצתיות (בהדרכתו) מהשנים האחרונות טבועות עמוק בחותם המסעות הארציים-רוחניים: מסע לשער-הגיא, מסע במוסררה הירושלמית, מסע בוואדי ניסנס החיפאי – שלושתם ב- 2010,  מסע בשאול ("הקומדיה האלוהית שלי", 2006), "הערות מסע" מ- 2008-2007 ועוד. בין אם ביציקות של "ממצאים" מהמסעות ובין אם ברישומים במתכונת חוברות קומיקס, ואף במדיומים נוספים, פיטר יעקב מלץ יוצק את חייו למרחבים גיאוגרפיים, היסטוריים ומיתיים בבחינת חיפוש עצמי רוחני טוטאלי. נציין לעצמנו, שאת "הקומדיה האלוהית שלי" סיים האמן בתמונות "נהר האור", "כניסה לתוך האש" ו"מלאך ההיסטוריה" (כאן הושיב את עצמו מכונף על ענן בתפקיד "מלאך ההיסטוריה", כשהוא בתנוחת הרהור, נייר ועט בידו, ומעליו מרחף ענן גדול וקודר). לא היה זה מקרה אפוא, שתבליט קירוני יצוק שלו הוצג ב- 2008 בתערוכת "צייר-צליין" (מוזיאון גוטמן, נווה-צדק). כי פיטר יעקב מלץ הוא אמן חילוני-דתי, העולה לרגל ביצירותיו אל פסגות הידיעה העצמית.

 

read more »

ינואר 6, 2011

אהרון בצלאל: עיבורים

         א ה ר ו ן   ב צ ל א ל : ע י ב ו ר י ם

                                               

 

ב- 1938 הגיעה משפחת בצלאל מאפגניסטן לישראל ועמה הבן אהרון בן ה- 12. משפחת בצלאל – משפחה דתית עניפה, הקרויה על שמו של בצלאל, אבי המשפחה, רב-אומן שהובא אי-אז מאיטליה לפרס לצורך בניית ארמון למלך. כך האגדה. עתה, מתגוררת המשפחה בשכונה ירושלמית, ולאחר פרק של לימודים בבית ספר דתי, החל הנער עובד אצל צורפים יוצאי כורדיסטן שהתמחו בעבודות פיליגרן. תוך זמן קצר, לקראת מחצית שנות הארבעים, נודע לנער על מרטין רוסט, פליט מגרמניה, שעסק בעיצוב פסלונים זעירים של טיפוסים ירושלמיים (צבועים בידי רעייתו), שנמכרו כמזכרות בקנטינות של הצבא הבריטי. אהרון הצעיר החל עובד כחניך אצל רוסט זה ומצא את עצמו מגלף בעץ המוני מיניאטורות של טיפוסים: תימנים מחוללים, יהודיה מברכת על נרות, משפחה מזרחית על חמור, ועוד.

 

read more »