Archive for ינואר 2nd, 2011

ינואר 2, 2011

מיצג 79

"מיצג 79" (קטע מתוך קטלוג "מיצג 79",  1979, בית-האמנים, תל-אביב)

"שלוש שנים חלפו מאז שבוע המיצגים "מיצג 76" בבית האמנים, תל-אביב. שלוש שנים לאחר פרזול הסוס של מוטי מזרחי, הרדמת-עצמו של גדעון גכטמן, הרצאת גרילה עירונית של שרון קרן, או מופע נורות אימתני ומנוכר של גבי קלזמר – שב וחוזר "מיצג" לבית-האמנים התל-אביבי ועמו ההכרה, שהן אירועי הזמן האובייקטיביים והן כמו ואיכות היצירות הסובייקטיביות מזמינים סיבוב נוסף.

read more »